Bureau Discriminatiezaken

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland is de antidiscriminatievoorziening (ADV) voor de regio Kennemerland. Het is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor gelijke behandeling van een ieder die in Nederland verblijft.

Wij behandelen en registreren klachten, geven advies, doen onderzoek en geven voorlichting in Kennemerland op het gebied van antidiscriminatiebeleid en gelijke behandeling. Iedereen kan bij ons terecht voor steun bij alle vormen van ongelijke behandeling.

Het doel is het bevorderen van tolerantie, gelijke behandeling en handhaving van regelgeving. De meest voorkomende vormen zijn discriminatie op grond van huidskleur/afkomst, geslacht (m/v), (homo)seksuele gerichtheid, geloofs-/levensovertuiging, leeftijd en handicap/chronische ziekte.

Dossiers

Art. 1
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.