Bureau Discriminatiezaken

Het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK) is de antidiscriminatievoorziening (ADV) voor de regio Kennemerland. Het  is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor gelijke behandeling van een ieder die in Nederland verblijft.

Wij behandelen en registreren klachten, geven advies, doen onderzoek en geven voorlichting in Kennemerland op het gebied van antidiscriminatiebeleid en gelijke behandeling.

Iedereen kan bij ons terecht voor steun bij alle vormen van ongelijke behandeling. Het doel van deze antidiscriminatievoorziening is het bevorderen van tolerantie, gelijke behandeling en handhaving van regelgeving.

De meest voorkomende vormen zijn discriminatie op grond van huidskleur/afkomst, geslacht (m/v), (homo)seksuele gerichtheid, geloofs-/levensovertuiging, leeftijd en handicap/chronische ziekte.

Schrijf brieven met scholieren en bestrijd vooroordelen
Doe je mee? Terugschrijvers gezocht voor project op middelbare school >

Dossiers

Art. 1
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.