Bureau Discriminatiezaken

Is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor gelijke behandeling.We behandelen en registreren klachten, geven advies, doen onderzoek, geven voorlichting en adviseren in Kennemerland op het gebied van anti-discriminatiebeleid en gelijke behandeling.

Iedereen kan bij ons terecht voor steun bij alle vormen van ongelijke behandeling. Het doel van deze anti-discriminatie voorziening is het bevorderen van tolerantie, gelijke behandeling en handhaving van regelgeving.

Kom je ook een levend boek lenen?
Maandagmiddag 19 en 26 maart komt de Mensenbieb naar de bibliotheek in Haarlem Noord >

Dossiers

Art. 1
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.