Bureau Discriminatiezaken

Is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor gelijke behandeling. We behandelen en registreren klachten, geven advies, doen onderzoek en geven voorlichting in Kennemerland op het gebied van anti-discriminatiebeleid en gelijke behandeling.

Iedereen kan bij ons terecht voor steun bij alle vormen van ongelijke behandeling. Het doel van deze anti-discriminatie voorziening is het bevorderen van tolerantie, gelijke behandeling en handhaving van regelgeving.

De meest voorkomende vormen zijn discriminatie op grond van huidskleur/afkomst, geslacht (m/v), (homo)seksuele gerichtheid, geloofs-/levensovertuiging, leeftijd en handicap/chronische ziekte.

Dossiers

Terugschrijvers gezocht voor aankomend brievenschrijf project
Meer informatie hierover bij Noëlle Beerepoot 023 5315842
Art. 1
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.