Godsdienst

Cabaretier Amar el Ajouri speelt ALI

Hoe staat het met discriminatie op scholen in de omgeving Haarlem? Eind mei inventariseerden stichting Zohor en Bureau Discriminatiezaken Kennemerland de ervaringen van de ouders. Zondag 3 juni waren de jongeren aan het woord na de voorstelling ALI van Amar el Ajouri.

Ieder mens heeft vooroordelen. Dit is op zich niet heel ernstig, zolang men maar open blijft staan voor andere meningen en ander gedrag. Wanneer gehandeld wordt op grond van vooroordelen, dan zou dat discriminatie kunnen zijn of worden. Dat is wel ernstig. Niet iedereen is zich bewust van het hebben van vooroordelen of, bijvoorbeeld, het maken van discriminerende opmerkingen. Wel kunnen dergelijke opmerkingen kwetsend overkomen op degene tegen wie ze gemaakt worden. 


De stichting Zohor, een organisatie van en voor Arabische vrouwen, hoort en signaleert regelmatig kwetsende opmerkingen en onheuse bejegening jegens mensen met een niet Nederlandse afkomst in het algemeen en moslims in het bijzonder. Dit komt ook voor op de scholen waar hun kinderen naar toe gaan. Zohor wil graag dat docenten en ander personeel op scholen zich bewust zijn van het effect dat opmerkingen kunnen hebben. Daarom stapte Zohor op Bureau Discriminatiezaken Kennemerland af om de zaak te inventariseren en aan te pakken.


Zondagmiddag 3 juni inventariseerden we de verhalen van de jongeren na een voorstelling van de cabaretier Amar El-ajjouri. Bureau Discriminatiezaken Kennemerland wil er daarbij op wijzen dat niet voor elke ervaring een directe oplossing beschikbaar is, maar dat met signalen en informatie wel activiteiten ondernomen wordt om de vooroordelen en discriminatie tegen te gaan. Jongeren stappen zelden naar Bureau Discriminatiezaken Kennemerland om melding te doen, terwijl in de wandelgangen wel gehoord wordt dat ook jongeren geconfronteerd worden met vooroordelen en discriminatie.


In het nieuwe schooljaar nemen Bureau Discriminatiezaken Kennemerland en Zohor contact op met de scholen. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om “beschuldigingen”, maar om bewustmaking. In het najaar is er een vervolgtraject met de scholen. Een vervolgtraject kan zijn dat training of voorlichting gegeven wordt aan docenten en ander personeel van de scholen. Het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland en Zohor zijn daarin een partner voor de scholen.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Godsdienst
Regio’s
โ€”
Tags
โ€”
Download
โ€”