Godsdienst

Hoofddorpse scholieren schrappen vooroordelen bij respectestafette

In het voorjaar van 2007 schreven middelbare scholieren van het Hoofdvaart College brieven met mensen over discriminatie en vooroordelen. Donderdag 28 juni overhandigde Bureau Discriminatiezaken Kennemerland het eerste exemplaar van het boekje met een bloemlezing van deze brieven.

Leerlingen van het Hoofdvaart College schreven – op initiatief van Bureau Discriminatiezaken Kennemerland – twee maanden met mensen die door een handicap, hun afkomst, seksuele gerichtheid of het geloof een verhoogde kans hebben in aanraking te komen met vooroordelen. De terugschrijvers waren bijvoorbeeld moslim, Ghanees, gehandicapt, lesbisch, Marokkaan of joods, maar bovenal en vooral mens.

Met grote openheid en nieuwsgierigheid schreven de scholieren hun brieven op ‘ouderwets’ briefpapier. “Waarom bent u lesbisch geworden?” “Waarom rijdt u op een driewieler?” “Hoe kunt u zich nou een wereldburger voelen? Kunt u dat aan me uitleggen? Dan kan ik u helpen.” “Ik heb gelezen dat je een geboren oogafwijking hebt. Wat is er dan precies? Kijk je scheel, kijk je wazig of zie je niets?” Deze en vele andere vragen verstuurden de scholieren aan hun penvrienden per post. Klassikaal werd twee weken later de reactie van de terugschrijvers besproken.

Een bloemlezing van deze handgeschreven briefwisselingen is te bewonderen in het boekje “Schrijf en schrap de vooroordelen”. Voor 5 euro krijgt u het boekje thuisgestuurd. Geef uw gegevens daarvoor telefonisch aan ons door op 023 5315842.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Godsdienst
Regio’s
Tags
Download