Sokpoppenvoorstelling ‘Anders is leuk’ op Houtfestival

Zondag 17 juni 2007 staat Bureau Discriminatiezaken Kennemerland op het Millenniumplein van het Houtfestival met de interactieve sokpoppenvoorstelling ‘Anders is leuk’. Met deze korte voorstelling vragen we aandacht voor millenniumdoel 3: Vrouwen en mannen gelijk.

Samen met Liesbeth Rood van theatergezelschap ‘De Koning Speelt’ heeft Bureau Discriminatiezaken Kennemerland de korte sokpoppenvoorstelling ‘Anders is leuk’ ontwikkeld. Razend boeiend en educatief voor kinderen én grote kinderen. De toeschouwers worden meegenomen op reis naar Afrika alwaar een meisje heel graag naar school wil, maar niet mag omdat ze een meisje is … hoe lost ze dit op?

Onderdeel van de voorstelling is het samen met de toeschouwers maken van sokpoppen die vervolgens een rol spelen in de finale van ‘Anders is leuk’. Kijk, zing en knutsel! Vanaf 12.00 uur ieder half uur een voorstelling tot 18.00 uur [17.30 uur laatste voorstelling].

Millenniumdoel 3: vrouwen en mannen gelijk
Bevordering van gelijke kansen voor vrouwen. Bijvoorbeeld: in 2015 gaan evenveel meisjes als jongens naar school. Op dit moment gaan wereldwijd zeventig miljoen meisjes niet naar de basisschool. In slechts negen landen bezetten vrouwen een derde of meer van de zetels in het parlement.

Wereldwijd is het aantal meisjes (ten opzichte van het aantal jongens) op school toegenomen. Die ongelijkheid tussen meisjes en jongens is dus verminderd. De regio’s die het meest vooruitgang boekten, zijn Sub-Sahara Afrika en Zuid-Azië. Dit zijn tegelijkertijd de regio’s waar de ongelijkheid het grootst is. In Zuid-Azië zitten er tegenover elke honderd jongens 84 meisjes in de klas. In Sub-Sahara Afrika is dat 86 meisjes tegenover honderd jongens. Het streven dat dit jaar al evenveel jongens als meisjes naar school gaan, zullen deze regio’s niet halen. Dat lukt mogelijk wel in Latijns Amerika, Oost-Azië en Zuidoost Azië, waar relatief veel meisjes naar school gaan: respectievelijk 98, 99 en 97 meisjes tegenover honderd jongens.

In het parlement
Een andere manier om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te meten, is te kijken naar het aantal vrouwen in het parlement. Vergeleken met 1990 is dit aantal in de meeste regio’s toegenomen. In Sub-Sahara Afrika is het percentage vrouwen verdubbeld naar 13% en in Latijns Amerika naar 16%. In Zuid-Azië en Zuidoost Azië nam het aantal vrouwen in het parlement met eenderde toe tot 8% en 15%. In Oost-Azië zitten relatief veel vrouwen in het parlement (19%), maar is geen vooruitgang geboekt sinds 1990. Hetzelfde geldt voor West-Azië en het Midden Oosten, waar maar één op de twintig parlementsleden vrouw is. In rijke landen bezetten vrouwen overigens één op de vijf zetels – ook niet bepaald een evenwichtige verdeling. 

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download