Dag van de Dialoog: in gesprek met stadsgenoten

Op 22 november gingen inwoners van Haarlem en Zandvoort onder het genot van een lunch of diner met elkaar in gesprek over het thema ‘respect’. Op de Dag van de Dialoog gaan mensen in gesprek met stad- en buurtgenoten met wie ze anders niet zo snel zouden praten.

Het is leuk en interessant om met mensen die in dezelfde stad of buurt wonen of werken in gesprek te gaan en te horen hoe zij over bepaalde zaken denken. Dat bleek vorig jaar al tijdens de eerste Dag van de Dialoog die Bureau Discriminatiezaken Kennemerland toen organiseerde. Ondanks dat je met zes onbekenden aan tafel zit, blijken de gesprekken vaak verrassend intiem en open.


Allerlei organisaties en instellingen hebben een tafel in hun eigen gebouw ter beschikking gesteld. Het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland coördineert de dag. De organisaties die een tafel hebben zijn: bibliotheken, Stem in de Stad, stichting Sint Jacob met 2 huizen, Tunesische Vereniging, Migranten Platform, Zandvoorts Museum, Hogeschool InHolland, buurtcentrum De Tulp, Mondiaal Centrum Haarlem, Pré Wonen, Alexander Calder arbeidsintegratie, Vrouw in Bedrijf, Elan Wonen, Reinaldahuis, Apostolisch Genootschap, De Schalm, Groenmarkt kerk, gemeente Haarlem, Humanistisch Verbond en zwembad Boerhaave.


Bij de lunchgesprekken nam de Haarlemse burgemeester Bernt Schneiders deel aan een gesprek in Schalkwijk en schoof wethouder Hilde van der Molen aan bij een tafel op het stadhuis. In het Mondiaal Centrum Haarlem orgnaniseerde de Tunesische Vereniging een lunch-Dialoog. Tijdens de avondsessiestond er een dinertafel in de etalage van het filiaal van de Schalm in de Zijlstraat. Vanaf 20.00 uur is een slotbijeenkomst in het Mondiaal Centrum waar iedereen kan napraten en vertellen over de eigen gesprekken.


Dag van de Dialoog Haarlem en Zandvoort
Datum: 22 november 2007
Dialooglunch: 12:00 tot 14.00 uur
Dialoogdiner: 17.30 tot 20.00 uur
Centrale organisator: Anti Discriminatie Bureau Kennemerland
Gespreksleiders: allerlei organisaties/ individuen/ bedrijven/ verenigingen
Gespreksleidertraining: maandagavond 12 november 2007, 19:30 – 22:00 uur
Contact: info@haarlemindialoog.nl / 023 – 5315 842

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download