Radicalisering

Expertmeeting over extreemrechtse jongeren

Tijdens een expertmeeting over extreemrechtse jongeren in Noord-Holland kwamen circa 30 experts en deskundigen uit het veld samen. Aanleiding voor de expertmeeting was de uitkomsten van drie onderzoeken.

Aanleiding voor de expertmeeting waren de uitkomsten van drie onderzoeken die waren uitgevoerd door de drie Bureaus Discriminatiezaken in Zaanstreek/Waterland, Noord-Holland Noord en Kennemerland.

Deelnemers

Zowel experts zoals Jaap van Donselaar als afgevaardigden van politie (agenten en LECD), OM (officier en LECD), jongerenwerk, gemeenten en de onderwijsinspectie spraken met elkaar over een structurele vorm van onderzoek naar extreemrechtse jongeren en een aanpak om overlast te voorkomen en te bestrijden. De deelnemers vonden het zeer zinnig om op dergelijke schaal en met heel veel verschillende geledingen het onderwerp op de kaart te zetten. Tijdens de middag werd in twee workshops gesproken over onderzoek en de aanpak van jongeren.

Veel informatiebronnen

Het bleek dat er zeer veel informatiebronnen beschikbaar zijn over de aard en omvang van extreemrechtse sympathieën onder jongeren. Onder andere doet de politie jaarlijks in elke regio onderzoek naar hangjongeren en bij de onderwijsinspectie wordt ook gevraagd naar incidenten van ´wit extremisme´ op scholen. Bij de aanpak van overlast van extreemrechtse jongeren is het verstandig om eerst een analyse van de situatie te maken. Als er sprake is van algemene onrust bij jongeren heeft preventie en signalering vooral zin. Als het daarentegen gaat om gewelddadige incidenten dan hebben gemeenten meer baat bij repressieve maatregelen.

Onderzoeken

Aanleiding voor de expertmeeting waren de uitkomsten van drie onderzoeken die waren uitgevoerd door de drie Bureaus Discriminatiezaken in Zaanstreek/Waterland, Noord-Holland Noord en Kennemerland. De resultaten waren aanleiding om een stap te zetten richting een gezamenlijke aanpak in de drie werkgebieden. De rapporten van Zaanstreek/Waterland en Noord-Holland Noord zijn hierbij te downloaden (en op hun eigen sites). Het rapport over Kennemerland is vertrouwelijk maar een samenvatting is hieronder te downloaden via de link.