Godsdienst

Kennemerland spreekt over film Wilders

In aanloop naar en in overeenstemming met het publieke debat over de aangekondigde verschijning van de film van de heer Wilders, is er in verschillende gemeenten in Kennemerland overleg geweest tussen uiteenlopende organisaties en instellingen.


Gemeentelijke overheid, politie, Turkse en Marokkaanse culturele verenigingen, moslimorganisaties, Bureau Discriminatiezaken Kennemerland e.a. hebben gesproken over het verwachte beledigende en wellicht discriminatoire karakter van de door de heer Wilders geïnitieerde film en de mogelijke reacties die het verschijnen van de film kan oproepen.


 


De verschillende bijeenkomsten tonen in hoofdlijn hetzelfde beeld, namelijk dat de verschillende organisaties met een islamitische signatuur weinig ´problemen´ verwachten. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat de openbare orde en veiligheid in het gedrang komen. Wel wordt door dezelfde organisaties onder andere te berde gebracht dat de schijnbaar onophoudelijke stroom kwetsende uitingen aan het adres van moslims in het algemeen, meer aandacht verdient. Het idee dat de heer Wilders niet zoveel aandacht zou moeten krijgen en dat men hem beter links kan laten liggen wordt breed gedragen. Verder concluderen de aanwezigen in gezamenlijkheid dat er een tendens in de maatschappij is om in extremen te denken. Het gezelschap vindt dat de discussie over deze tendens breed gevoerd moet worden.


 


Uit de bijeenkomsten in de verschillende gemeenten treden 2 zaken op de voorgrond:


   1. er is aandacht voor eventuele maatschappelijke onrust n.a.v. het mogelijk verschijnen van de film van Wilders, maar er bestaat geen uitgesproken zorg ten aanzien van de openbare orde en veiligheid.

  2. er is behoefte aan het uitbreiden van de samenwerking / contact tussen de aanwezige partijen, ook, of liever gezegd, juist in tijden wanneer er geen sprake is van een aanleiding in de vorm van bijvoorbeeld een film van de heer Wilders.