Cijfers discriminatie

Onderzoek: Rechts, rechtser, extreemrechts

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland heeft in haar werkgebied onderzoek gedaan naar de aard en omvang van rechtsextremisme onder jongeren. Het gaat in Kennemerland in totaal om circa 125 jongeren.

Jongeren met rechtsextremistische sympathieën zijn vooral te vinden in Beverwijk, IJmuiden en in enkele kleine kernen van de Haarlemmermeer, zoals Zwanenburg, Lisserbroek en Abbenes. De jongeren (tot en met 21 jaar) die zich racistisch of extreemrechts uiten zijn betrokken geweest bij gewelddadige incidenten, zoals bedreiging, mishandeling en intimidatie. Ze zijn in de meeste gevallen bekend bij politie en/of jongerenwerk.

Het is niet bekend of de jongeren contacten onderhouden met extreemrechtse groeperingen of partijen, zoals Blood & Honour of de Nationalistische Volks Beweging (NVB). Die zijn de laatste tijd redelijk actief in Kennemerland met bijeenkomsten en demonstraties. In de stad Haarlem spelen deze jongeren geen rol van betekenis. Bekladdingen en bijvoorbeeld mishandeling door Lonsdale-jongeren komen wel voor in Haarlem.

Rechts, rechtser
In de andere gemeenten is niet vastgesteld dat er groepen jongeren actief zijn met extreemrechtse sympathieën. Wel komen er signalen uit Velsen-Noord, Velserbroek en Rijsenhout dat een deel van de jongeren zich bijzonder intolerant uitlaat over bijvoorbeeld Turken en Marokkanen. Een belangrijk  verschil met rechtsextremistische jongeren is dat er geen duidelijke ideologie achter zit. Het is de tijdgeest, maar als deze intolerante jongeren blijvend worden gevoed met negatieve uitspraken over moslims of de multiculturele samenleving leidt dit tot polarisatie. En dan kunnen conflictsituaties ontstaan.
Het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland heeft het vertrouwelijke rapport gepresenteerd aan het college van B&W van gemeenten in Kennemerland waar deze problematiek een rol van betekenis speelt.

Achtergrond onderzoek
Het onderzoek is gebaseerd op een jaarlijkse inventarisatie van Jeugdgroepen van de politie Kennemerland, informatie van de antifascistische onderzoeksgroep Kafka en meldingen geregistreerd door het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland. Daarnaast is gesproken met  deskundigen. Dit waren gebiedsagenten van de politie Kennemerland, jongerenwerkers en beleidsmedewerkers van de gemeenten.

Het rapport is vertrouwelijk. Alleen B&W, de contactpersonen van het onderzoek en genodigden voor een besloten expertmeeting ontvangen een exemplaar van dit rapport.