Godsdienst

Rechtbank: ‘Moskeebrand … Duidelijk discriminatoir karakter’

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland was gisteren, woensdag 30 januari, aanwezig bij de uitspraak in de ‘moskeebrand-zaak’. Zoals bij de zitting van 16 januari al bleek, spelen discriminatoire motieven een belangrijke rol in deze zaak. In het vonnis benoemde de rechtbank expliciet dat de gedraging [lees; de poging brand te stichten] een duidelijk discriminatoir karakter heeft.

De rechtbank kwam tot deze constatering op basis van de bewuste keuze van de daders tot het stichten van brand in of aan een moskee. Een van de daders had eerder tegenover de politie verklaard: ‘Ik heb wat tegen Turken. Gewoon, ik mag ze gewoon niet. Ik heb gewoon een hekel aan ze. Dat heb ik ook tegen negers en Marokkanen.’


 


Het vonnis dat werd uitgesproken betitelde de brandstichting, in de omstandigheid dat het hier een moskee betreft en mede gezien de achterliggende motieven, nog ernstiger en onacceptabel in de Nederlandse samenleving.


 


In o.a. een gesprek met de ‘Spits’ heeft Bureau Discriminatiezaken Kennemerland nadrukkelijk gevraagd aandacht te geven aan het discriminatoire karakter van deze zaak. Het voorpagina artikel dat op 31 januari in deze krant is gepubliceerd kopt: ‘Racisme zwaarder bestraft’. In het artikel wordt door Willem Wagenaar van de Anne Frank Stichting benadrukt dat de uitspraak van de Haarlemse rechtbank past binnen de landelijke trend. Lees meer hierover in het betreffende artikel [zie link hieronder]. De integrale tekst van de uitspraak van de Haarlemse rechtbank is na te lezen op www.rechtspraak.nl [zie link hieronder].


 


 

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Regio’s
Tags
Download