Godsdienst

ECRI: ‘… toon politieke en publieke debat in NL … dramatisch verslechterd’

In opvallend harde woorden beschrijft de Europese commissie tegen racisme en intolerantie (ECRI) in een rapport de situatie rond discriminatie in Nederland. De Marokkaanse en Turkse bevolkingsgroepen zouden zwaar te lijden hebben onder stigmatisering en vooroordelen.

De commissie, bestaande uit deskundigen uit verschillende Europese landen, vindt dat de toon van het publieke debat de afgelopen jaren dramatisch verslechterd is. De  polarisatie tussen de meerderheid en minderheden in Nederland ‘dramatisch is verslechterd’ sinds 2000. Daarnaast is het Nederlandse inburgeringsbeleid te eenzijdig gericht op migranten. ECRI roept de Nederlandse regering op om meer te doen tegen discriminatie in het publieke debat en om haar beleid aan te passen.

In het rapport stelt de ECRI dat met name de PVV regelmatig ‘racistische en xenofobische onderwerpen’ aansnijdt over moslimgemeenschappen. De ECRI constateert dat de andere politieke partijen hier ‘nauwelijks tegen ingaan’.


De Nederlandse overheid betreurt dit punt, zo staat in een reactie aan het einde van het rapport. De regering vindt dat politieke partijen wel degelijk steling nemen tegen ‘racistische standpunten’ van de PVV. De PVV wil nog niet reageren op het rapport.


Art.1 , de landelijke vereniging waar Bureau Discriminatiezaken Kennemerland lid van is, verstrekte de ECRI informatie ten behoeve van het rapport.


 

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Godsdienst
Regio’s
โ€”
Tags
โ€”
Download
โ€”