Onderzoek: Discriminatieklimaat Noord-Holland

In opdracht van de vijf Noord-Hollandse anti-discriminatiebureaus onderzocht I&O Research BV het discriminatieklimaat in Noord-Holland. Twaalf procent van de volwassen inwoners in de provincie zegt het afgelopen jaar tenminste één keer te zijn gediscrimineerd. Leeftijdsdiscriminatie komt het meest voor.

Ruim 8.000 inwoners deden mee aan het I&O-onderzoek ‘Discriminatieklimaat Noord-Holland’. Een kwart van hen zegt recent een discriminatievoorval in de omgeving te hebben meegemaakt. Daarbij wordt discriminatie vanwege huidskleur en/of ras het meest genoemd. Allochtonen (20%) krijgen veel vaker met discriminatie te maken dan autochtonen (11%).


Uit het onderzoek blijkt dat discriminatie een hardnekkig verschijnsel is. Op basis van de onderzoeksresultaten concludeert I&O Research dat het afgelopen jaar 207.000-229.000 volwassen inwoners van Noord-Holland met discriminatie te maken kregen. Slechts een klein deel van de personen die gediscrimineerd werden (15%) maakte daarvan melding bij een vertrouwenspersoon op het werk, de politie of een anti-discriminatiebureau.


Cijfers van de Commissie Gelijke Behandeling en uit de Monitor Rassendiscriminatie toonden al eerder aan dat een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking te maken heeft met discriminatie. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek van onder meer Amnesty International dat Nederlandse gemeenten over het algemeen weinig prioriteit geven aan discriminatiebestrijding. Een belangrijke reden daarvoor is het ontbreken van inzicht in de mate waarin discriminatie zich voordoet. Het rapport ‘Discriminatieklimaat Noord-Holland’ geeft dat inzicht. Tijdens het onderzoek zijn inwoners benaderd uit alle Noord-Hollandse gemeenten.


Het Rijk heeft onlangs extra geld beschikbaar gesteld voor de bestrijding van discriminatie. De Ministerraad keurde eind 2007 een ontwerp-wet goed die moet garanderen dat elke inwoner van Nederland vanaf 2009 toegang heeft tot een laagdrempelige en professionele anti-discriminatievoorziening. Rijk en gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de invoering van dit landelijk dekkend netwerk. Het werkgebied van de vijf Noord-Hollandse anti-discriminatiebureaus omvat weliswaar nu al de hele provincie, maar nog niet alle gemeenten hebben momenteel een samenwerkingsovereenkomst met deze bureaus. Vanaf volgend jaar is die noodzaak er dus wel.


Meer informatie over het rapport ‘Discriminatieklimaat Noord-Holland’ en de gegevens in de regio Kennemerland is verkrijgbaar bij mevrouw F. Janss, directeur Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, bereikbaar onder nummer 023 – 5315 842. Een samenvatting van zowel het rapport van Noord-Holland als geheel, alsmede het deel dat betrekking heeft op Kennemerland, is als bijlage hieronder [klik op link] te lezen.  


 


* De anti-discriminatiebureaus in Noord-Holland zijn:


– Bureau Discriminatiezaken Kennemerland


– Art. 1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord


– Bureau Art. 1 Gooi & Vechtstreek


– Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland


– Meldpunt Discriminatie Amsterdam


 

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download