Cijfers discriminatie

Onderzoek ‘Rechts, rechtser, extreemrechts’ besproken met dorpsraden

Het onderzoek naar de aard en omvang van rechtsextremisme onder jongeren in Kennemerland dat Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in november afrondde heeft geleid tot velerlei reacties.

Het rapport is vertrouwelijk, maar werd wel aangeboden aan burgemeester en wethouder Jeugd in Velsen, Haarlemmermeer en Beverwijk. Ook de burgemeesters van de overige acht gemeenten hebben een exemplaar ontvangen. Voorts werd een persbericht (inclusief samenvatting) uitgebracht.


Met name in de Haarlemmermeer kwamen de lokale kranten met berichtgeving die leidde tot verontwaardiging onder dorpsraden en overige bewoners. Zij herkenden niet wat in de kranten werd geschetst. Dit heeft er toe geleid dat Bureau Discriminatiezaken en de dorpsraden van Lisserbroek, Abbenes en Rijsenhout contact met elkaar hebben gezocht. Tijdens een bijeenkomst in Abbenes op 25 februari heeft het Bureau Discriminatiezaken verteld wat er in grote lijnen in het rapport staat en konden dorpsraden hier alsnog op reageren. Zij herkenden niet helemaal wat er is geconcludeerd, maar gaven aan dat er meer sprake was van problemen rondom de sociale structuur dan rondom racisme. Ook moet er meer gebeuren om onvrede van jongeren te kanaliseren. Het was een goed gesprek en beide partijen waren tevreden dat de ´lucht was geklaard´.


Vervolgens vond 3 maart een bijeenkomst plaats die burgemeester Theo Weterings en jeugdwethouder Arthur van Dijk voorzaten. Aan tafel zaten de dorpsraden van Lisserbroek, Rijsenhout, Abbenes en Zwanenburg, de politie en medewerkers van stichting Meerwaarde en enkele beleidsmedewerkers van de gemeente Haarlemmermeer. Het Bureau Discriminatiezaken heeft een toelichting gegeven op het rapport, waarbij het bureau ook aangaf te hebben geleerd van de wijze van communiceren (uitbrengen van een vertrouwelijk rapport roept teveel vragen op). De gemeente Haarlemmermeer heeft de raad over deze bijeenkomst geïnformeerd en een persbericht uitgedaan. Zie onderstaande links.


Frederique Janss (directeur van het Bureau) geeft aan dat het zeer zinvol is geweest dat alle betrokken partijen bij elkaar zijn geweest. Iedereen is zich weer bewust van het belang alert te zijn op ontwikkelingen rondom jeugd, zeker in de gemeente Haarlemmermeer.