Dag van de Dialoog verovert Europa

Het Nederlandse concept van de Dag van de Dialoog verspreidt zich over Europa. Op die gaan mensen in gesprek met stad- en buurtgenoten met wie ze anders niet zo snel zouden praten. Op een seminar in Doorn toonden deelnemers uit 21 EU-lidstaten interesse in het concept.

In Finland en Zweden worden al stappen genomen om het concept toe te passen. Eerder werden al dialoogdagen gehouden in Berlijn en Brussel.


Seminar
Op de trainingsseminar in Doorn maakten de internationale deelnemers kennis met het concept van de Dag van de Dialoog. De seminar werd georganiseerd door het Europees Netwerk tegen Racisme (ENAR) in samenwerking met Art.1, Nieuwe Maan Communicatie Adviesgroep en ARiC Berlin. De laatste drie organisaties zetten zich al jaren in voor de promotie van het concept. Het seminar vond plaats naar aanleiding van het Europees Jaar van de Interculturele Dialoog (2008), dat door de Europese Commissie is uitgeroepen.


Dag van de Dialoog
Op een Dag van de Dialoog wisselen stadsgenoten in gevarieerde groepen ervaringen, gedachten en gevoelens met elkaar uit aan de hand van een centraal thema. Doel hiervan is het bevorderen van sociale cohesie, respect en non-discriminatie.
De eerste editie vond plaats in Rotterdam in 2002 op initiatief van verschillende maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties. Reden was de vervreemding tussen bevolkingsgroepen naar aanleiding van onder meer ’11 september’. Inmiddels wordt het concept in heel Nederland toegepast. Nu gaat het dus over de grenzen.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download