Melden helpt, help melden: vrijwilligers opgeleid tot intermediair

Discriminatie is bij wet verboden. Helaas betekent dit niet dat het niet voorkomt. Bij politie en antidiscriminatiebureaus (ADB’s) wordt regelmatig aangifte gedaan c.q. melding gemaakt van (gevoelens van) discriminatie. Uit onderzoek echter blijkt dat veel mensen nalaten om naar de politie of een ADB toe te stappen.

Het is uitermate belangrijk dat discriminatie wordt tegengegaan – en niet alleen omdat het wettelijk verboden is. Discriminatie is funest voor het zelfbeeld van mensen, vooral dat van jongeren. Het verkleint daarmee hun succesvolle materiële en immateriële integratie in de samenleving. Discriminatie kan alleen effectief bestreden worden wanneer er van alle gevallen melding wordt gemaakt.

ACB is samen met drie Bureau’s Discriminatiezaken, in Zaanstreek-Waterland, Kennemerland en  Noord-Holland Noord gestart met het project Melden helpt, help melden. Dit project is er op gericht  om de meldingsbereidheid van mensen die menen gediscrimineerd te zijn te vergroten. Er worden  contactpersonen bij zelforganisaties, vrijwilligersorganisaties, religieuze gemeenschappen,  sportverenigingen, etc. geworven. Deze contactpersonen worden in een vierdaagse cursus opgeleid tot intermediairs discriminatiemelding.

In een korte cursus worden intermediairs enerzijds geschoold in het herkennen en erkennen van discriminatie, anderzijds leren ze hoe ze hun achterban actief kunnen stimuleren om ervaringen met, en gevoelens en feiten van discriminatie bij hen en/of bij de plaatselijke antidiscriminatiebureaus te melden. De cursus duurt vier dagdelen van elk 2,5 uur. De volgende onderwerpen komen aan de orde tijdens de cursus:

·          Wat is discriminatie, hoe herken je het?
·          Hoe kun je reageren als je ermee te maken krijgt?
·          Praktijkvoorbeelden.
·          Wat doen antidiscriminatiebureaus met een klacht?
·          Wat is het verschil tussen (de behandeling van) een melding bij een antidiscriminatiebureau en aangifte bij de politie?
·          Wanneer ga je naar een antidiscriminatiebureau, wanneer naar de politie?
·          Hoe vergroot je de meldingsbereidheid van mensen? Hoe activeer en stimuleer je mensen om melding te maken of aangifte te doen?
·          Hoe verwijs je op een juiste manier door?
·          Hoe zorg je dat je zelf niet (te) emotioneel betrokken raakt?
·          Hoe en hoelang houd je contact met iemand die mede door jouw inzet melding of aangifte heeft gedaan?
·          Hoe organiseer je voorlichtingsbijeenkomsten over discriminatie?
·          Wat kan het (op te richten) netwerk voor je betekenen?

Er worden netwerken opgericht voor deze intermediairs voor uitwisseling van ervaringen en intervisie, voor professionele ondersteuning en bijscholing. De netwerken worden aangestuurd door de antidiscriminatiebureaus. Intermediairs krijgen ook de taak voorlichtingsbijeenkomsten over discriminatie te organiseren.

Het verzamelde materiaal en de ervaringen uit de werving, de opleidingen en het totale project worden verwerkt tot een praktisch handboek zodat ook anderen een project kunnen uitvoeren om – na een cursus – gebruik te maken van de inzet van intermediairs discriminatiemelding. Ter afronding van het project wordt een provinciale bijeenkomst georganiseerd.

Vrijwilligers
De intermediairs discriminatiemelding zijn allen vrijwilligers. Ze volgen daartoe elk 3 dagdelen (van elk 2,5 uur) vrijwillig de cursus en gaan daarna onbetaald aan de slag binnen hun eigen organisatie. Het aantal uur dat ze actief bezig zullen zijn zal per intermediair en per organisatie verschillen.

Aanmelden
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de cursus in september en oktober 2008. Vervolgens is er waarschijnlijk weer nieuwe cursus in februari / maart 2009. Voor aanmeldingen en / of informatie neemt u contact op met mevr. F. Janss onder nummer 023 – 5 315 842.

Melden helpt, help melden!

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download