Godsdienst

Trendrapport: 5 jaar discriminatie in Kennemerland

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BD) brengt een trendrapport uit waarin wordt teruggekeken op vijf jaar klachten en meldingen over discriminatie.

De cijfers worden in een breder kader geplaatst en zoveel mogelijk geanalyseerd. Naast cijfers wil het BD laten zien wat discriminatie in de praktijk betekent voor mensen. Discriminatie is kwetsend. Mensen voelen zich beledigd, oneerlijk behandeld of buitengesloten.


Het BD krijgt jaarlijks gemiddeld 200 klachten  binnen over ongelijke behandeling, belediging en discriminatie. Deze klachten hebben een belangrijke signaalfunctie en geven een redelijk goed beeld van ontwikkelingen met betrekking tot discriminatie in Kennemerland.
Wat we er altijd bij moeten vertellen is dat deze 200 klachten geen reëel beeld geven van de werkelijkheid. Dit wordt onderbouwd door het onderzoek Discriminatieklimaat in Noord-Holland dat in januari 2008 is uitgevoerd. In Kennemerland zei 12% van de volwassen inwoners in het afgelopen jaar tenminste één keer te zijn gediscrimineerd.


Hieronder volgen enkele conclusies uit het trendrapport:


• Van discriminatie op grond van huidskleur/herkomst/ras wordt nog steeds het meeste melding gemaakt, hoewel het relatieve aandeel de laatste jaren is gedaald ten gunste van andere gronden, zoals leeftijd. In Kennemerland is het aantal meldingen op grond van huidskleur/herkomst/ras de laatste jaren licht gedaald.


• De afgelopen jaren is er in toenemende mate sprake van discriminatie tegen moslims. In 2005 was dit vooral als reactie op de moord op Theo van Gogh. In 2006 en 2007 werd ook het politieke debat grimmiger en vijandiger ten opzichte van moslims.
Bij het BD bereikt het aantal discriminatieklachten op grond van godsdienst in 2007 haar hoogste niveau. Toch is 14 meldingen, waarvan 13 islam-gerelateerd, naar ons idee weinig, gezien de verhitte debatten over integratie, radicalisering en burka´s.


• Opvallend is het hoge aantal geweldsincidenten met een discriminatoir karakter in Kennemerland. In 2007 is dit met 10 incidenten het hoogste aantal in de afgelopen 5 jaar. Dit lijkt te passen in de tendens van toenemend geweld op scholen, maar ook tegen buschauffeurs, conducteurs, ambulancepersoneel etc.
In Amsterdam werden in 2007 119 aangiften gedaan van geweld gericht tegen homoseksuelen. De situatie in Kennemerland is niet vergelijkbaar met die in Amsterdam. Er is hier in 2 gevallen sprake geweest van geweld tegen homoseksuelen. Het totale aantal meldingen over discriminatie op grond van seksuele gerichtheid is de laatste jaren vrijwel gelijk gebleven (9 meldingen in 2007).


Voor meer informatie over het trendrapport kunt u contact opnemen met Marjolein van Haaften


 

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Godsdienst
Regio’s
Tags
Download