Eerste resultaten PINK Panel

Het Pink Panel is het digitale onderzoekspanel voor homo- en biseksuelen (m/v) in Kennemerland. Hier de eerste resultaten van ervaringen met intolerantie en discriminatie van homo- en biseksuelen in Kennemerland.

Het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BD) verwelkomde haar eerste deelnemer aan het Pink Panel in oktober 2007. Nu, 9 maanden later heeft het Pink Panel 33 deelnemers, die allemaal een vragenlijst hebben ingevuld over belevingen en recente ervaringen met intolerantie en discriminatie op verschillende maatschappelijke terreinen.


Conclusies
In het onderzoek is gevraagd naar veiligheidsbeleving in het algemeen en naar eigen ervaringen. Opvallend is dat de antwoorden over het algemene gevoel van veiligheid nogal negatief zijn. Een meerderheid hoort steeds meer verhalen van intolerantie jegens homoseksuelen, bijna de helft van de deelnemers meent niet hand in hand te kunnen lopen in de eigen woonwijk en een derde is het niet eens met de stelling dat in hun gemeente de meeste straten veilig zijn voor homoseksuelen.


Meer deelnemers nodig
Het aantal panelleden is te laag voor een representatief beeld van homo- en biseksuelen in Kennemerland. Een statistisch minimum is 300 respondenten. Reden te meer om te zorgen voor meer deelnemers aan het Pink Panel.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download