PINK Panel zoekt meer deelnemers

Het lijkt erop dat homoseksuelen vermindering van tolerantie ervaren. Is dat zo? Bureau Discriminatiezaken Kennemerland [BD] zoekt meer deelnemers voor het PINK Panel om dat te onderzoeken.

Jaarlijks krijgen wij circa tien meldingen binnen van mensen die zich beledigd, buitengesloten of gediscrimineerd voelen waarbij hun seksuele geaardheid een rol speelde. En dat geldt voor heel Kennemerland (circa een half miljoen inwoners). Wij vrezen dat dit het spreekwoordelijke topje van de ijsberg is.


Beter inzicht
Om de komende jaren structureel beter inzicht te krijgen in een al dan niet vermindering van tolerantie en het al dan niet stijgend aantal incidenten mbt homoseksualiteit en biseksualiteit hebben we het PINK panel gestart. Daar moet duidelijk worden of zich meer incidenten voordoen die beledigend, discriminerend of zelfs geweldadig zijn. Deelnemers krijgen een paar keer per jaar een onderzoeksvragenlijst die ingaat op de eigen woon-werk-leefsituatie. De vragen hebben onder andere betrekking op je veilig voelen om voor je homoseksualiteit uit te komen, zowel op straat, bij je buren als op je werk. Je ontvangt de vragenlijst per e-mail of per post.


Dus: doe mee aan ons PINK Panel, het kost je vrijwel geen tijd!


Deelnemers
Wij zoeken homoseksuelen en biseksuelen, vanaf 16 jaar, wonend in Kennemerland (Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Bennebroek, Zandvoort, Haarlemmermeer of de IJmond). Deelnemers kunnen van Nederlandse of buitenlandse afkomst zijn, single, getrouwd, werkend of niet werkend. Wij hopen een zo breed mogelijk PINK panel te kunnen samenstellen. Als lid van het PINK panel kun je jouw eventuele ervaringen met intolerantie, ongelijke behandeling, uitsluiting of discriminatie kenbaar maken. Ook als je hier géén ervaring mee hebt, bent je van harte welkom om je stem te laten horen! Ook dat willen wij graag horen.


Doel en privacy
Op basis van de resultaten kan het BD vooroordelen en discriminatie beter aanpakken. Bijvoorbeeld door de resultaten onder de aandacht te brengen bij de diverse gemeenten en de dialoog aan te gaan op scholen. Je antwoorden worden uitsluitend gebruikt voor onderzoek. Wij verkopen niet en zenden je geen ongewenste email of post. Jouw persoonlijke gegevens worden nooit doorgegeven aan anderen. Ook binnen onze organisatie gaan wij zeer zorgvuldig om met de gegevens. Jouw privacy is zeer belangrijk.


Belangstelling?
Wil je meer informatie of je opgeven voor het PINK panel? Mail dan dan naar info@bdkennemerland.nl of bel 023 531 5842.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download