Boekpresentatie: ‘Vlinderlijke eenvoud, Vlinderlijke kracht’

Op woensdag 17 september 2008 presenteerde burgemeester Ivo Opstelten van Rotterdam het boek ‘Vlinderlijke eenvoud, Vlinderlijke kracht’. In deze uitgave wordt het succesvolle concept van de Dag van de Dialoog uitgelegd en gevierd.

In het voorwoord schrijft staatssecretaris Ahmed Aboutaleb dat de Dag van de Dialoog ‘voorgedragen zou mogen worden voor de Vredesprijs’. Het boek is tot stand gekomen door bijdragen van bekende Nederlanders en deelnemers aan de meer dan 20 dialoogdagen die Nederland inmiddels rijk is.


Praktijk voorbeelden
De bundel bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over het belang van dialoog in een gepolariseerde samenleving en laat voorbeelden zien vanuit de praktijk: politie in dialoog, dialoog in de buurt en ouder-kinddialoog. In het tweede deel passeren de steden waar al een Dag van de Dialoog georganiseerd is de revue.


Inspiratieboek
De bundel fungeert als inspiratieboek voor iedereen die aan de slag wil met de dialoog. Opstelten stuurde deze inspiratie het land in door het boek uit te reiken aan de lokale initiatiefneemsters Jantien Schaap uit Groningen en Ciska Bruil uit Maastricht. In deze steden zal de Dag van de Dialoog dit jaar voor het eerst plaatsvinden tijdens de Nationale Week van de Dialoog van 3 tot en met 9 november.


Dag van de Dialoog
Op een Dag van de Dialoog wisselen stadsgenoten in gevarieerde groepen ervaringen, gedachten en gevoelens met elkaar uit aan de hand van een centraal thema. Doel hiervan is het bevorderen van meer begrip voor elkaar.
De eerste editie vond plaats in Rotterdam in 2002 op initiatief van verschillende maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties. Reden was de vervreemding tussen bevolkingsgroepen naar aanleiding van onder meer ’11 september’. Inmiddels wordt het concept in heel Nederland toegepast. En ook Europa wordt veroverd. In Berlijn en Brussel werden al dialoogdagen gehouden en ook in Finland en Zweden worden stappen genomen om het concept toe te passen.


6 november 2008
Alle inwoners van Haarlem, Heemskerk, Zandvoort en omgeving zijn uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over het thema: ‘Een goede buur …’. Aan eettafels, verspreid over Haarlem, Heemskerk en Zandvoort is iedereen welkom!

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download