Dag van de Dialoog in Haarlem, Zandvoort én Heemskerk een groot succes!

In het kader van de nationale week van de Dag van de Dialoog werd op donderdag 6 november jl. voor de derde maal de Dag van de Dialoog in Kennemerland georganiseerd.

Dit jaar was het thema: ‘Een goede buur …’. Tafelorganisatoren in de drie gemeenten hebben tezamen 275 deelnemers aan 43 tafels mogen ontvangen. Dit is ten opzichte van vorig jaar meer dan een verdubbeling en daarmee een prachtig resultaat. Tevens biedt het perspectief voor volgend jaar wanneer er op donderdag 5 november weer een Dag van de Dialoog zal worden georganiseerd.


Dag van de Dialoog: Diversiteit troef!


De Dag van de Dialoog werd dit jaar bezocht door een rijke schakering aan deelnemers. De oudste deelnemer is 93 jaar, maar ook de jeugd was vertegenwoordigd. Mannen, vrouwen, mensen met wortels in andere culturen: ze namen allen deel. Deelnemers uit alle buurten en wijken zaten samen aan tafel. Bureau Discriminatiezaken propageert gelijke behandeling en bevordert een tolerante samenleving. Het is dan ook goed om te constateren dat er mensen hebben deelgenomen, die om verschillende redenen, niet altijd een gelijke behandeling ervaren. De diversiteit aan deelnemers is een mooi gegeven achteraf en is een logisch gevolg van de wijze waarop de Dag van de Dialoog wordt georganiseerd: ‘De Dag van de Dialoog is er voor iedereen!’ 


Rimko Danner
Bureau Discriminatiezaken Kennemerland
Tel. 023 – 5315 842 / 06 – 429 02345


rd@bdkennemerland.nl

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download