Manifestatie ‘Gewoon homo zijn’

Op zondag 12 oktober om 16.00 uur vindt de manifestatie ‘Gewoon homo zijn’ plaats in het cultureel café de Nozem en de Non, A. Verherentstraat 1, in Heemskerk.

De manifestatie is een initiatief van het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, GroenLinks en PvdA van de afdeling Heemskerk. Het initiatief wordt ondersteund door andere Heemskerkse politieke partijen, COC Kennemerland en Alkmaar en Wim Burghout van de Nozem en de Non.

Doelstelling van de manifestatie


De manifestatie ‘Gewoon Homo zijn’ heeft tot doel een start te maken met het geven van invulling aan één van de hoofddoelen van het lesbisch- en homo-emancipatiebeleid van minister Plasterk op lokaal en regionaal niveau: het bevorderen van de sociale acceptatie van homoseksualiteit.


Het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland vindt het belangrijk om daarvoor samenwerking te zoeken met andere politieke en maatschappelijke organisaties in de IJmond om daarmee een breed netwerk op te bouwen. Hiermee willen wij bereiken dat lokaal en regionaal allianties tot stand komen.


Om homoseksualiteit bespreekbaar te maken willen wij ons mede richten op jongeren in het voortgezet onderwijs. Uit peilingen blijkt dat zij vaak negatief tegenover homo’s staan.


In samenwerking met onder meer het COC bieden wij het komend jaar voorlichtingstrajecten aan om scholen homovriendelijker te maken. De manifestatie ‘Gewoon homo zijn’ is een extra inzet en richt zich ook op bedrijven en werkgevers opdat zij een veilige werkomgeving creëren voor homoseksuele werknemers. 


 


Doelgroep


Om maatschappelijke allianties tot stand te brengen richten wij ons in dit eerste jaar op verschillende groepen in de IJmond, met name het onderwijs, werkgevers en bedrijven.


 


Programma


Na de opening door de heer Nawijn, burgemeester van Heemskerk, wordt een gevarieerd programma voorgeschoteld. Er wordt een debat georganiseerd onder leiding van Karin Giphart over de beleidsnota “Gewoon homo zijn” met de wethouder onderwijs uit Beverwijk, een bestuurder van een onderwijsinstelling, een politie medewerker, de voorzitter van de Turks Democratische Arbeidersvereniging en een vertegenwoordiger van de Bedrijvengroep Heemskerk.


Daarnaast worden gesprekken gevoerd over de persoonlijke beleving van coming out door een viertal mensen met verschillende achtergrond: een politicus, een ondernemer, een allochtoon en een  jongere.


Ook zijn er culturele onderdelen, zoals cabaret, quiz, films, een fototentoonstelling, een bodydancer en muziek.


Het volledige programma van 12 oktober 2008 vindt u in de flyer die als bijlage via de link hieronder is ingesloten.


 


 

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download