150 keer geweld tegen homoseksuelen

De politie registreerde in de eerste helft van 2008 150 gevallen van geweld tegen homoseksuelen. Dit blijkt uit de ‘Rapportage homofoob geweld’ van de politie. Het meeste geweld is verbaal of fysiek en gebeurt in de openbare ruimte. De daders zijn overwegend autochtone jonge mannen.

De gegevens zijn afkomstig uit een nieuw registratiesysteem waarin discriminatie-incidenten apart worden bijgehouden. Daardoor heeft de politie naast meldingen bij de antidiscriminatiebureaus, waaronder Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, voor het eerst ook zicht op eigen discriminatiegegevens.

Verbaal en fysiek geweld
Het meeste kwam verbaal of schriftelijk geweld voor (33 procent): uitschelden, kwetsende briefjes, berichten op internet. Bij 28 procent van de incidenten was sprake van fysiek geweld, 23 procent betrof bedreiging of intimidatie en 11 procent betrof vernieling of bekladding van auto’s of huizen. Het meest (32 procent) komt het geweld voor op straat, in de supermarkt of het openbaar vervoer. Daarnaast vindt het geweld plaats in de directe woonomgeving van de slachtoffers (26 procent) en op homo-ontmoetingsplaatsen of in homo-café’s (23 procent).

Onderzoek Pink Panel
Bureau Discriminatiezaken Kennemerland is in 2007 gestart met het Pink Panel. Het Pink Panel is een digitaal onderzoekspanel dat ten doel heeft inzicht te krijgen in een al dan niet vermindering van tolerantie en het al dan niet stijgend aantal incidenten mbt homoseksualiteit en biseksualiteit in Kennemerland.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download