Docententraining seksuele diversiteit

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland heeft een tweedaagse docententraining ontwikkeld waarin seksuele diversiteit centraal staat. Het Nova College is de eerste school waar de training deze week is uitgevoerd, en met succes. De middag startte met een theatervoorstelling, vervolgens debat over de schoolpraktijk, schoolbeleid en voorlichting over lesmateriaal.

Reageer je als docent als een leerling in de pauze een andere leerling op het schoolplein uitscheld voor ‘homo’? En hoe reageert je collega? En wat als er ‘jood’ geroepen wordt? Of neger? Reageer je dan anders en waarom? Het was een van de vragen tijdens het stellingenspel van de training op 14 januari 2009. Doel van deze oefening is duidelijkheid over de eigen grens en de schoolgrens.
 
‘Bij ons geen probleem’
In eerste instantie reageren deelnemers aan de training seksuele diversiteit vaak met: ‘anno 2009 speelt dat niet meer’, ‘homoseksualiteit is bij ons geen enkel probleem’. Maar waarom kennen we dan zo weinig leerlingen of zelfs collegae die homoseksueel zijn? Is het taboe dan toch groter dan gedacht?


Hetero is de norm
De heteronorm blijkt op veel scholen heel sterk te zijn. Dat is letterlijk zichtbaar aan de posters die op de gang hangen, maar ook bij sommetjes van wiskunde of economie. Wie kent niet de som die begint met: ‘een vader en een moeder en twee kinderen hebben een besteedbaar inkomen van …’.


De training
Woensdag 14 januari 2009 was de eerste trainingsdag in Beverwijk waar zo’n 20 docenten van het Nova College Beverwijk, Haarlem en Hoofddorp aan meededen. Na een inleidende theatervoorstelling van AanZ, een theatergezelschap uit Nijmegen die een speciale docentenvoorstelling heeft over het onderwerp, gingen de deelnemers onder leiding van trainster Noelle Beerepoot zelf aan de slag. Natuurlijk werden er ook tips gegeven gegeven hoe docenten zelf les over het onderwerp kunnen geven (inclusief lesmateriaal).


Ervaringen uitwisselen
Eind februari is de tweede trainingsdag. In de tussenliggende periode gaan de deelnemers aan de slag met een door hen zelf geformuleerde huiswerkopdracht. Dat varieert van schoolbreed beleid voor de vertrouwenspersonen opstellen tot een themales aan de leerlingen over seksuele diversiteit. Eind februari worden die ervaringen geëvalueerd en verder ingegaan op wat de school kan en wil doen om de veiligheid omtrent seksueel anders kunnen zijn te vergroten.


Interesse?
Ook interesse in een docententraining seksuele diversiteit op uw school? Neem dan contact op met Noelle Beerepoot: nb@bdkennemerland.nl


 


Ontwikkeling: de ontwikkeling van deze training kwam mede tot stand met steun van de Provincie Noord Holland. De Bureau’s Discriminatiezaken van Noord Holland Noord en Zaanstreek/Waterland ontwikkelden eenzelfde training. In maart 2009 vindt een evaluatie plaats van de verschillende trainingen om zodoende tot meer uitwisseling te komen. Ook COC Kennemerland is bij het project betrokken.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download