Nieuwe wet verplicht gemeenten discriminatie te bestrijden

De Tweede Kamer heeft 10 februari 2009 de wet ‘gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen’ aangenomen. Deze wet verplicht gemeenten haar burgers toegang te bieden tot een onafhankelijke antidiscriminatievoorziening waar zij terecht kunnen met klachten over discriminatie. Ook zijn gemeentes verplicht deze klachten te laten registreren.

 


Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BD) is blij met de wet. De wet erkent de noodzaak van professionele en onafhankelijke antidiscriminatie-voorzieningen en maakt een betere aanpak van discriminatie mogelijk. Alle burgers van Kennemerland kunnen zich tot ons wenden met klachten, meldingen en vragen over discriminatie en ongelijke behandeling op alle gronden, zoals leeftijd, handicap, geslacht, seksuele gerichtheid, huidskleur of godsdienst.


Bureau Discriminatiezaken werkt al langere tijd voor en in de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Vooruitlopend op de wettelijke verplichting waren de gemeenten Heemstede en Bloemendaal al een relatie met het BD aangegaan; nu de wet is aangenomen zullen ook Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Zandvoort zich aansluiten.De landelijke vereniging Art.1, waarvan Bureau Discriminatiezaken lid is, streeft naar samenwerking tussen  professionele en deskundige antidiscriminatiebureau’s en gemeenten om de bekendheid van de bureau’s en de werkzaamheden die zij verrichten naar burgers uit te dragen. Art.1 is bij de nieuwe wet teleurgesteld dat de voorlichtingstaak van de antidiscriminatiebureau’s niet is opgenomen. Art.1 en zijn leden hebben er zeer op aangedrongen dat dit wel zou gebeuren. Voorlichting is onmisbaar voor het voorkomen van discriminatie, noodzakelijk om burgers te informeren over hun recht op gelijke behandeling en van belang voor een betrouwbare klachtenregistratie.


Bureau Discriminatiezaken hoopt nu dat de gemeenten in de regio Kennemerland, los van de wettelijke verplichting, het belang van voorlichting inzien en daartoe aanvullende afspraken met het BD maken.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download