Belangrijke dagen

8 maart 2009 internationale vrouwendag

Internationale Vrouwendag is de actiedag van de vrouwenbeweging, jaarlijks op 8 maart.

Internationale Vrouwendag werd voor het eerst uitgeroepen door Clara Zetkin op de internationale vrouwenconferentie in Kopenhagen in 1910, waaraan 100 mannen en vrouwen deelnamen uit 17 landen. Hoewel de aanleiding de massale staking was op 8 maart 1908 in de Verenigde Staten van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie voor een achturige werkdag, betere arbeidsomstandigheden en kiesrecht, stond de strijd voor algemeen kiesrecht aanvankelijk centraal. De jaren daarop werden in een groeiend aantal landen op 8 maart demonstraties en vergaderingen gehouden. De Eerste Wereldoorlog maakte een einde aan dit gebruik.Met de opleving van de feministische beweging in de jaren zestig kwam de belangstelling voor een internationale vrouwendag weer terug en sinds de jaren zeventig wordt er in veel landen aandacht aan besteed. In veel socialistische landen is op 8 maart een officiële feestdag en in 1978 werd de dag door de Verenigde Naties als feestdag erkend. Vanaf 1978 wordt in Nederland door veel vrouwengroepen gezamenlijk 8 maart gevierd. De bedoeling van de dag is opnieuw de gemeenschappelijke strijdpunten van de vrouwenbeweging naar voren te brengen.


In Haarlem staan diverse activiteiten gepland om stil te staan bij deze vrouwendag.


* ´Wie ben ik?´ in Moedercentrum Noor, Generaal Spoorlaan 2 in Haarlem-Noord. Een belangrijk thema: omdat de vrouwen die het Moedercentrum bezoeken dagelijks geconfronteerd worden met hun identiteit. Waar zijn zij geboren? Wie zijn zij en wie mogen zij zijn? Zij zijn geboren in landen met andere normen en waarden zoals wij die in Nederland hanteren. Het is belangrijk te weten hoe jouw moeder vroeger omging met de opvoeding , relaties  enz. en of deze gebruiken aansluiten in de Nederlandse samenleving. We zullen verbaasd zijn hoeveel overeenkomsten en weinig verschillen we zien. Wij als Moedercentrum willen hier een bijdrage aan leveren door elkaar te leren kennen en te leren van elkaars gebruiken, normen en waarden. Alle vrouwen in Haarlem zijn welkom. Entree 2 euro. 10 -16 u


* What Women want? in buurtcentrum De Hamelink Noormannenstraat 1, Haarlem. Evenement voor vrouwen door vrouwen. Gezichtsmassages, kleuradvies, loopbaanadvies, kookworkshop, modeshows en nog veel meer. Entree 10 euro. 11 – 16 u.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Regio’s
Tags
Download