Godsdienst

Aanzienlijke stijging aantal klachten inzake discriminatie

In 2008 heeft het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland 303 meldingen en klachten binnengekregen over discriminatie en ongelijke behandeling. Dit is een stijging van 92 meldingen of 44% ten opzichte van het jaar ervoor.

Discriminatie uit zich op verschillende manieren; voorbeelden zijn dat mensen worden uitgesloten voor een baan, dat ze op een discriminerende manier worden beledigd, dat hen de toegang geweigerd wordt of middels bekladdingen, waaronder hakenkruisen. 


De meest genoemde grond waarop de discriminatie en ongelijke behandeling plaatsvonden in 2008 was opnieuw afkomst of huidskleur. Dit was iets minder dan de helft van het totale aantal (46%). Wel is het verschil met de andere gronden veel kleiner geworden. De gronden leeftijd en geslacht kwamen ook redelijk vaak voor. Reden hiervoor is onder meer dat het Bureau Discriminatiezaken (BD) zelf actief heeft gezocht naar personeelsadvertenties met vacatures waarin eisen aan het geslacht (M/V) of aan leeftijd gesteld werden. De grond godsdienst maakt 5,5% van het aantal meldingen uit; relatief laag gezien de berichtgeving in de media over met name moslims.Een ander ‘hot item’ in de media en de politiek, namelijk de bejeging en acceptatie van mensen met een homoseksuele gerichtheid, leverde bijna 6% van het aantal meldingen op. Ten opzichte van 2007 zijn de gronden nationaliteit en handicap relatief enorm gestegen.


De meeste discriminatie kwam voor op het terrein van de arbeid (34%). Dit is mede veroorzaakt door de genoemde personeelsadvertenties. Een goede tweede met ruim 22% is discriminatie die in de openbare ruimte plaatsvindt, zoals op straat. 


Voorbeelden van klachten:
-Een man sprak een 8-jarig kind van Turkse afkomst aan en zei dat hij het eens was met Wilders, dat de Koran verscheurd moest worden. Hij voegde daar aan toe dat alle Turken en Marokkanen het land uit moesten en dat Nederlandse kinderen niet met moslims moesten spelen.
-Een vrouw wilde meer bewegen en ging naar een sportschool. De eigenaar zei dat hij vanwege veiligheidsredenen geen hoofdbedekkingen wil. De vrouw werd geweigerd omdat ze een hoofddoek draagt.
-Een vrouw heeft een blindegeleide hond. Ze mocht een drogist niet in met haar hond, hoewel dit voor haar noodzakelijk is.
 
De stijging van het aantal meldingen is deels toe te schrijven aan toegenomen naamsbekendheid van het BD en de oproep die het bureau continu doet om altijd melding te maken van voorgekomen discriminatie en ongelijke behandeling.
Het belang hiervan is dat signalen als basis kunnen dienen voor onderzoek, voorlichting en adviezen, opdat discriminatie in de toekomst af zal nemen.


Het BD voorkomt en bestrijdt discriminatie en ongelijke behandeling en bevordert gelijke behandeling en tolerantie. Het werkgebied is de politieregio Kennemerland.


Het Bureau Discriminatiezaken publiceert de jaarcijfers nu vanwege de internationale dag tegen racisme, 21 maart. De Verenigde Naties hebben deze jaarlijkse dag uitgeroepen vanwege een bloedbad in Zuid Afrika in de zestiger jaren, waarbij de politie demonstranten tegen pasjeswetten voor zwarten doodschoot.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Godsdienst
Regio’s
โ€”
Tags
โ€”
Download
โ€”