Loting brugklassen in Haarlem en omgeving

In 2008 is commotie ontstaan omdat op een aantal middelbare scholen moest worden geloot om een plaats in de brugklas. Een aantal scholen hanteerde hierbij een voorrangsregeling voor kinderen waarvan al een broer of zus op dezelfde school zaten. Andere scholen gaven voorrang aan kinderen uit een bepaald postcodegebied en/of aan kinderen van personeelsleden van de betreffende school. De scholen waren van mening dat er praktische redenen voor deze regels zijn.

Leden van de ouderwerkgroep ‘Niet nog een keer’ waren vorig jaar van mening dat dit mogelijk in strijd is met het anti discriminatieartikel uit de grondwet.


Hoewel het voor het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland zeer begrijpelijk is dat kinderen en hun ouders de voorrangsregeling als ongelijke behandeling of zelfs als discriminerend ervaren, zal een juridische procedure waarschijnlijk niet de gewenste resultaten opleveren. Hoewel discriminatie (op welke grond dan ook) in artikel 1 van de grondwet wordt verboden, kent de grondwet namelijk geen sancties.


In de overige wetgeving zoals het Wetboek van Strafrecht of de Algemene Wet Gelijke Behandeling is de discriminatiegrond van belang, die gronden staan nauwkeurig omschreven in de diverse wetsartikelen. Het kan hierbij gaan om discriminatie of ongelijke behandeling op grond van afkomst, nationaliteit, geslacht, seksuele gerichtheid, leeftijd, religie of handicap. 
Het al dan niet hebben van familiebanden of het woonachtig zijn in een bepaald postcodegebied staan hier niet in benoemd, dus kunnen benadeelde ouders zich niet beroepen op deze wetgeving.   


Ook dit jaar zal er bij diverse middelbare scholen moeten worden geloot wegens een teveel aan aanmeldingen.
Inmiddels is het beleid aangepast en een uniform toelatingsprotocol is gepubliceerd en ondertekend door alle schoolbesturen.


 (http://www.haarlem.nl/haarlem-a-z/scholen-en-onderwijs/aanmelden-en-plaatsen-brugklasleerlingen/?L=0)


Het protocol is juridisch getoetst.
De lotingdatum van de scholen is vastgesteld op 25 maart 2009. 

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download