Prijs voor good practice op gebied van homo-emancipatie

De Gouden Zaklantaarn voor homo-emancipatie ging naar de gemeente Heemskerk. Deze aanmoedigingsprijs voor kleine gemeenten hebben Wethouder Odd Wagner en Gaatse de Vries van de PvdA afdeling Heemskerk 3 maart in ontvangst genomen omdat de gemeente zich onderscheiden heeft door ´good practice´ op het gebied van homo-emancipatie.

De prijs – een Gouden Zaklantaarn – als lichtend voorbeeld voor andere gemeenten,  is toegekend aan de gemeente Heemskerk door Movisie het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling.
In het juryrapport wordt o.a. genoemd dat de gemeente Heemskerk homobeleid als onderdeel van haar nieuwe diversiteitbeleid ziet. In het diversiteitbeleid wordt vanuit een positieve bijdrage gekeken naar verschillen in de maatschappij. Daarbij wordt ook altijd rekening gehouden met homoseksuelen. In het kader van de WMO wordt door de gemeente Heemskerk een actief beleid ontwikkeld waarbij rekening wordt gehouden met de positie van homoseksuelen. De gemeente spreekt met lokale vertegenwoordigers in het onderwijs en welzijn over de positie van homoseksuelen, aldus het juryrapport. De reden dat aan de gemeente Heemskerk de Gouden Zaklantaarn is toegekend komt door de organisatie van de manifestatie ‘Gewoon homo zijn’ op 12 oktober 2008 in café de Nozem & de Non.


Deze manifestatie is een initiatief geweest van Gaatse de Vries van de PvdA, Ben IJpma en Marc Hillebrink van Groenlinks, Marc Visch van D66, Bureau Discriminatiezaken Kennemerland en Wim Burghout van de Nozem & de Non. De manifestatie werd door alle politieke partijen uit de gemeenteraad van Heemskerk ondersteund.De jury spreekt haar waardering uit voor het doel van de manifestatie namelijk het aandacht vestigen op de ervaringen die mensen (kunnen) ondervinden, zowel in positieve als in negatieve zin bij hun coming out als homoseksueel. Hierbij staat de sociaal maatschappelijke acceptatie centraal. Door de keuze voor deze invalshoeks is de jury van mening dat de organisatie heeft gestreefd naar een zo breed mogelijke doelgroep van bezoekers, namelijk homoseksuelen, hetero’s, jongeren, allochtonen en autochtonen. De organisatie heeft er bewust voor gekozen om van de manifestatie geen politiek instrument te maken. Hierdoor was ook burgemeester Nawijn bereid de manifestatie te openen. Met 130 bezoekers van verschillende pluimage is de manifestatie een groot succes geworden.


 

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download