Regering Obama vóór verbod strafbaarstelling seksuele gerichtheid

De nieuwe Amerikaanse regering Obama lijkt de VN-verklaring tegen de strafbaarstelling op grond van seksuele gerichtheid en genderidentiteit alsnog te willen ondertekenen. De frisse wind uit Washington wordt voelbaar.

Afgelopen december dienden Nederland en Frankrijk deze verklaring in tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Toen weigerde de regering Bush, als enige Westerse land, de VN-verklaring te steunen. 66 van de 192 landen steunden toen de verklaring. Nog lang geen meerderheid maar wel een historische stap om op internationaal niveau meer open debat te voeren over het beëindigen van de strafbaarstelling op grond van seksuele gerichtheid en genderidentiteit.


Regering Obama
Woordvoerders van de Amerikaanse regering geven nu aan dat ook de Verenigde Staten deze verklaring zouden willen ondertekenen. Zij zeggen dat Obama-regering de VN-verklaring wil ondersteunen om daarmee te tonen dat de VS de mensenrechten van allen wil ondersteunen. Omdat het Amerikaanse Congres nog niet officieel op de hoogte is gesteld van de beslissing, is er nog geen officiële verklaring naar buiten gegeven.


‘De Verenigde Staten is een verklaard voorstander van de mensenrechten en verzet zich wereldwijd tegen de schendingen van mensenrechten’, zegt een regeringsvertegenwoordiger. ‘Op grond daarvan zullen we ons scharen bij de andere landen die de VN-verklaring steunen en zullen we andere landen aan het belang van mensenrechten voor allen blijven herinneren in alle internationale fora die daarvoor te gebruiken zijn’.


Weigering Bush
Afgelopen december weigerde de Bush-regering de VN-verklaring te steunen. Amerikaanse diplomaten lieten toen weten dat discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en genderidentiteit wordt afgewezen, maar dat de Verenigde Staten de VN-verklaring niet steunden omdat die mogelijk wettelijke implicaties zou hebben die eerst onderzocht moesten worden. Gevreesd werd bijvoorbeeld dat het ‘don’t ask, don’t tell’-beleid in de Amerikaanse krijgsmacht er niet mee in overeenstemming zou zijn. Bovendien zou steun aan de VN-verklaring de federale regering in botsing kunnen brengen met bepaalde – voor holebi’s en transgenders discriminerende – wetten op het niveau van de afzonderlijke staten.


PINK Panel
Hoe staat het met de tolerantie van homoseksualiteit in Kennemerland? Niets aan de hand? Geef je op voor ons Pink Panel! Om de komende jaren structureel beter inzicht te krijgen in een al dan niet vermindering van tolerantie en het al dan niet stijgend aantal incidenten mbt homoseksualiteit en biseksualiteit hebben we het PINK panel gestart.


[Bron: Associated Press / COC Nederland]

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download