Europese antidiscriminatie wetgeving dichterbij

Het Europees Parlement stemde 2 april 2009 in met een uitgebreidere antidiscriminatie richtlijn. Ongelijke behandeling op basis van seksuele oriëntatie, handicap, leeftijd en religie is straks – ook buiten de arbeidsmarkt – in Europa verboden.

Op de arbeidsmarkt en de werkvloer is discriminatie al sinds 2000 volgens Europese wetgeving verboden. Straks zou dat ook op terreinen als onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting het geval zijn. Bescherming tegen rassen- en seksediscriminatie op andere gebieden bestaat al wel.


Als de Europese ministers van Binnenlandse Zaken de tekst goedkeuren (hoogstwaarschijnlijk staat het tijdens het Zweeds voorzitterschap in de tweede helft van 2009 op de agenda), heeft dit ook consequenties voor Nederland. Zo moet Nederland nieuwe regels maken om leeftijdsdiscriminatie tegen te gaan en gehandicapten volwaardig deel te laten nemen aan de samenleving. Zoals rolstoelen toegang geven tot openbare gebouwen en vervoer.


Ook mogen ouderen niet meer gediscrimineerd worden bij het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Voor andere landen is veel vooruitgang te boeken voor gelijke behandeling van homoseksuelen. Zo kunnen bijvoorbeeld Hongaarse homo’s een beroep op deze wetgeving doen als hen een huurhuis of hypotheek wordt geweigerd.


Bureau Discriminatiezaken Kennemerland is blij met de aanstaande uitbreiding van het recht op gelijke behandeling.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags

Download