Cijfers discriminatie

25 jaar tegen discriminatie

Dit jaarverslag beschrijft de taken en activiteiten van de stichting Bureau Discriminatiezaken (BD) Kennemerland over het jaar 2008. Het jaar stond voor een groot deel in het teken van wetgeving die aanstaande was, van Wilders en zijn film en van het 25-jarig bestaan van het bureau.

In het najaar van 2008 bestonden we 25 jaar. In 1983 was de naam ‘Haarlem tegen fascisme en discriminatie’. ; inmiddels is het een professionele en deskundige organisatie, alle gronden van discriminatie bestrijkend en werkzaam in de gehele politieregio Kennemerland. We vroegen ons af of we een 25-jarig bestaan moesten vieren of herdenken, uiteindelijk is het een mooi jubileum geworden met mensen van toen, nu en straks.

Nieuwe wet, meer middelen
De ‘wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen’ drukte een groot stempel op 2008. De wet komt voort uit het rapport “Perspectief op gelijke behandeling”. Kort gezegd moet iedere burger een beroep kunnen doen op een laagdrempelige voorziening die discriminatie en ongelijke behandeling voorkomt en bestrijdt. De wet brengt ook meer financiële middelen met zich mee waardoor we een flinke slag hebben kunnen maken: meer medewerkers en professionalisering van de organisatie. Met name in de taken voorlichting en onderzoek en monitoring is veel gebeurd.

Meer meldingen
Bureau Discriminatiezaken (BD) Kennemerland kreeg in 2008 aanzienlijk meer meldingen. In 2007 waren het er 211. In 2008 303. Toch is dit het topje van de ijsberg van wat er gebeurt aan discriminatie en ongelijke behandeling. Een onderzoek dat de vijf anti discriminatie bureau’s in Noord Holland hebben laten uitvoeren begin 2008, toonde aan dat 12% van de ondervraagden het jaar voorafgaand aan de vraag, één of meer keren was geconfronteerd met discriminatie. De meest genoemde grond was leeftijd.

Preventie
De activiteiten binnen de kerntaak preventie en voorlichting zijn van groot belang. Voorkómen is immers beter dan genezen. Daarnaast is het belang duidelijk van communicatie en dialoog tussen mensen die anders zijn of lijken, opdat ze elkaar leren kennen. De geparafraseerde uitdrukking “bekend maakt bemind” dient als leidraad bij de activiteiten.

Onderzoek en monitoring
Aansluitend op het voorgaande, is ook onderzoek en monitoring belangrijk. Hiermee worden groepen die geconfronteerd kunnen worden met discriminatie gevolgd en bij hen wordt navraag gedaan naar ervaringen. De resultaten van onderzoeken kunnen op hun beurt als uitgangspunt dienen voor advies, voorlichting en projecten. Gedurende het uitvoeren van het onderzoek, komen ook weer meldingen binnen. De naamsbekendheid van het bureau neemt door het onderzoek toe.

Het Bureau Discriminatiezaken is in 2008 opnieuw gegroeid qua deskundigheid en qua verankering in de maatschappij. Meer burgers en meer organisaties hebben hun weg naar het bureau gevonden. Het BD zelf is meer zichtbaar geweest, meer het veld ingegaan en heeft meer van zich laten horen.