Aftrap landelijke antidiscriminatiecampagne

Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft dinsdag 23 juni het startsein gegeven voor een landelijke campagne, gericht op het tegengaan van discriminatie.

Onderdeel van de campagne is onder meer een website (www.discriminatie.nl) en een telefoonnummer (0900 – 2 354 354) waar iedereen terecht kan voor hulp en advies als het gaat om discriminatie of om (mogelijke) gevallen van discriminatie te melden.


De centrale vraag van de campagne luidt: ‘Moet jij jezelf thuislaten als je naar buiten gaat?’ Onder die vlag benadrukt de campagne de komende zes weken dat niemand zich anders voor hoeft te doen dan hij of zij is.


Bovendien onderstreept de campagne dat het sinds dinsdag 23 juni wettelijk geregeld is dat iedereen in zijn of haar nabije omgeving terecht kan voor hulp en advies als het gaat om discriminatie of om (mogelijke) gevallen van discriminatie te melden. De campagne bestaat onder meer uit advertenties, abri’s, banners, radio- en televisiespotjes.


De campagne wordt gevoerd in het kader van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen die op 23 juni is aangenomen. Nederland is daarmee het eerste land in Europa dat deze mogelijkheden wettelijk regelt. De wet garandeert een landelijk netwerk van deze voorzieningen.


Het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland is al langer werkzaam in de regio; het voorkomen en bestrijden van discriminatie en ongelijke behandeling in de meest brede zin is de doelstelling. Nu is dat dus gegarandeerd middels de wettelijke verplichting voor gemeentes.
Alle inwoners en instellingen in Kennemerland kunnen een beroep doen op het bureau.


Tegelijk met de campagne is voor het eerst landelijk cijfermateriaal beschikbaar van het LECD, het landelijk expertisecentrum van de politie dat zich richt op diversiteit en de bestrijding van discriminatie.
Uit dit Criminaliteitsbeeld Discriminatie blijkt onder meer het volgende:
– Er komt zes keer per dag bij de politie een melding of aangifte binnen van discriminatie.


In 2008 betekende dit dat 2240 incidenten zijn binnengekomen bij de
politie.
– In 261 gevallen ging het om discriminatie van politieambtenaren.
– Tien procent van de incidenten speelt zich af in de directe woonomgeving van degene die geconfronteerd werd met discriminatie.


 


 

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download