Handicap, chronische ziekte

Persbericht: Bureau Discriminatiezaken doet onderzoek naar mensen met een lichamelijke handicap in arbeidssituaties

Op 26 mei heeft het BD een persbericht verstuurd naar de lokale media. Dit leidde ondermeer tot interviews op de verschillede lokale radiostations, zoals Haarlem 105 en radio Beverwijk. Hier volgt het volledige persbericht.

U bent geen reclame
Een jonge vrouw, net klaar met haar middelbare beroepsopleiding, ging solliciteren bij een  autobedrijf in Haarlem op de administratie. Zij heeft spasticiteit in haar benen en het bedrijf
vindt het geen reclame als ze bij hen komt werken, terwijl ze het werk prima aankan. Ze is niet aangenomen.


Ik wil dat iemand anders mij helpt
Een dame is vanaf haar geboorte doof, maar zij is niet als zodanig herkenbaar en heeft geen taalachterstand. Zij werkt in een schoenenwinkel. Zij begrijpt mensen door te liplezen en als zij aangeeft dat zij een gehoorstoornis heeft en daarom soms als ze niet kijkt mensen niet verstaat, zijn er regelmatig klanten die aangeven dat zij door een ander geholpen willen worden. Deze dame voelt zich hierdoor ´weggezet´ en niet als mens behandeld.


Onderzoek
Dit zijn praktijkvoorbeelden waar mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte regelmatig tegenaan lopen. Zij hebben vaak het gevoel dat ze minder kansen en mogelijkheden hebben op de arbeidsmarkt of dat ze soms zelfs worden buitengesloten. Daarom is het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BD) een onderzoek gestart om een completer beeld te krijgen van ervaringen van mensen met een handicap of een chronisch ziekte op de arbeidsmarkt, zowel bij solliciteren als op de werkvloer.


Er kan sprake zijn van discriminatie, maar vaak is er sprake van onnadenkendheid of onwetendheid waardoor mensen soms in hun mogelijkheden worden beperkt. Tegelijkertijd zijn we op zoek naar ervaringen met welwillende werkgevers: circa eenderde van de mensen met een handicap en de helft van de chronisch zieken werkt immers


Wat doet het Bureau Discriminatiezaken?
Participeren en volwaardig meedoen zijn de termen van deze tijd. En dat is goed. Want dat is wat we allemaal willen. Alleen is er nog wel eens onbegrip of zijn er vooroordelen die maken dat sommige mensen soms anders worden benaderd of zelfs buitengesloten. Hiermee komen we op het terrein van ongelijke behandeling en discriminatie.
Het BD is een onafhankelijke organisatie die werkt aan het stimuleren van een tolerante samenleving en het tegengaan van ongelijke behandeling.
Naast het in behandeling nemen van klachten geven wij ook trainingen, voorlichting en workshops op scholen en bij bedrijven. Ook doen wij onderzoek en adviseren wij bedrijven, instellingen en gemeenten over gelijke behandeling, en organiseren wij projecten waarbij het onderwerp op een informele wijze onder de aandacht wordt gebracht.


Meedoen aan het onderzoek?
Het BD zoekt mensen met een handicap of chronische ziekte die willen meewerken aan het onderzoek. Dit onderzoek is toegespitst op de arbeidsmarkt. Het BD zoekt mensen die werken of in ieder geval de afgelopen 3 jaar hebben gewerkt of actief solliciteren.
Als u wilt meewerken aan dit onderzoek, dan zou een medewerker van het BD graag een uitgebreid interview met u houden van circa 1 uur. Hiervoor kunnen zij bij u thuis komen als dat wenselijk is.


Wat gebeurt er met resultaten?
Op basis van de onderzoeksresultaten wil het BD specifiek voorlichtingsmateriaal of trainingen ontwikkelen voor werkgevers in Kennemerland (inclusief gemeenten) toegespitst op bewustwording van selectiemechanismen of het creëren van positieve beeldvorming. Ook kunnen speciale projecten worden ontwikkeld waarbij bewustwording ten aanzien van vooroordelen over mensen met een handicap of chronische ziekte centraal staat.


Meer informatie of aanmelden
Als u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met Marjolein van Haaften
023 5315842 of mvh@bdkennemerland.nl.
Aanmelden voor het onderzoek kan ook bij bovengenoemde persoon, telefonisch of per email.