(Homo)seksuele gerichtheid

Gewoon homo zijn: 11 oktober 2009 in Heemskerk een succes

Op 11 oktober vond de manifestatie “gewoon homo zijn” in de IJmond plaats. Aanleiding was de nationale coming out dag die minister Plasterk bepleitte in zijn nota ‘gewoon homo zijn’ uit 2007.

De doelstelling van de manifestatie was om middels een aansprekend en gevarieerd programma contacten en allianties tussen hetero- en homoseksuele mensen en organisaties te leggen waardoor de acceptatie van homoseksualiteit vergroot en verbeterd wordt.
De focus van de manifestatie lag op sport: sprekers gingen onder meer in op het taboe van homoseksualiteit in topsport en in verenigingsverband. Daarnaast was er muziek: vooral songfestivalnummers, omdat bij het songfestival juist homoseksualiteit helemaal geen taboe is.


Een officieel moment op 11 oktober in Heemskerk was het ondertekenen van een verklaring over gelijke behandeling in de sport. Behalve het genoemde taboe, wordt er ook vaak gescholden op en langs sportvelden. De woorden ‘homo’ en ‘mietje’ worden als scheldwoorden gebruikt. Denigrerende ‘grappen’ over vrouwen en allochtonen worden gemaakt. Regelmatig berichten media over discriminerende spreekkoren vanaf tribunes.
Het is belangrijk om daar iets tegen te doen; alle leden, trainers, scheidsrechters, ouders en tegenstanders willen zich veilig en welkom kunnen voelen bij een sportvereniging.  


Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, Sportservice Noord-Holland en de organisator van de manifestatie “gewoon homo zijn” hebben gezamenlijk een verklaring opgesteld waarin het tegengaan van discriminatie en ongelijke behandeling en het bevorderen van tolerantie en diversiteit centyraal staan. De verklaring is op 11 oktober ondertekend door de wethouders van sport van de gemeentes Heemskerk, Velsen, Beverwijk en Uitgeest, door de gedeputeerde van sportzaken van de provincie Noord-Holland en, het meest belangrijk, door een aantal bestuurders van sportverenigingen uit de regio.


Het is de bedoeling dat nog veel meer sportverenigingen de verklaring gaan ondertekenen. Het BD en Sportservice NH gaan de verklaring actief verspreiden en zullen ook in de gaten gaan houden of men zich er aan houdt.   


Hieronder staat de tekst van de verklaring.

Verklaring gelijke behandeling in de sport
De ondertekenaars verklaren dat zij zich zullen inzetten dan wel stimuleren dat de sportvereniging en sportactiviteit in de IJmond:
* open staat voor diversiteit waaronder seksuele diversiteit;
* alle personen respectvol en gelijkwaardig behandelt en elke discriminatie op welke grond dan ook verwerpt;
* ongelijke behandeling actief zal bestrijden, en leden, trainers, supporters, scheidsrechters of medewerkers die   worden gepest en/of gediscrimineerd, bijvoorbeeld vanwege hun seksuele gerichtheid, zal beschermen en opvangen op adequate wijze;
* een boodschap van tolerantie, respect en waardigheid zal verspreiden;
* de gelijkheid van kansen voor allen daadwerkelijk toepast;
* een voorstel doet tot het opnemen van een expliciet verbod op elke vorm van discriminerende houding en/of uiting en/of symbolen,  waaronder homofobie in het huishoudelijk reglement;
* elk persoon dat racistisch of discriminerend gedrag vertoont, wordt aangesproken om dergelijk gedrag achterwege te laten;
* waakzaam blijft en preventief optreedt tegen elk teken van beginnende discriminatie en ongelijke behandeling;
* de slachtoffers van homofobie en discriminatie steunt, eventueel met bijstand van deskundige instellingen, zoals het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland;
* iemand aanwijst bij wie men in de vereniging terecht kan ingeval van discriminatie.


De verenigingen en clubs verbinden zich tot zichtbare en leesbare plaatsing en/of bekendmaking van deze verklaring.