Gewoon homo zijn: 11 oktober in Heemskerk

In 2008 is voor de eerste keer de manifestatie “gewoon homo zijn” in de IJmond georganiseerd. Deze manifestatie werd gehouden in Heemskerk en was gericht op de participatie van homo’s in en aan de samenleving en de acceptatie van homo’s en hetero’s.

Aanleiding om dit destijds te organiseren was de nota “gewoon homo zijn” van minister Plasterk, waarin onder meer staat dat een ieder zich veilig moet voelen en zichzelf moet kunnen zijn.
De manifestatie is een groot succes geweest en heeft zelfs een landelijke prijs ontvangen, de gouden zaklantaarn.


Het is dan ook logisch en zinvol om een vervolg aan deze bijeenkomst te geven. Dit gaat gebeuren op 11 oktober a.s. in café de Nozem en de Non in Heemskerk.
In het programma staan het songfestival en de sport centraal. Zo op het oog twee onderwerpen die weinig met elkaar van doen hebben. Echter, wij zien zowel het songfestival als sport als entertainment. Bij het ene onderwerp komt homofoob gedrag regelmatig voor, terwijl bij het andere dit totaal niet aan de orde is. Hoe kan dit? Wat maakt het verschil? Waarom is homoseksualiteit nog steeds een taboe in de (top)sport? Daar willen we het graag tijdens de manifestatie over hebben.


Aan het einde van de bijeenkomst willen we graag dat een verklaring wordt ondertekend waarbij sportverenigingen zich committeren om homofoob gedrag binnen en langs de sportvelden tegen te gaan en diversiteit te bevorderen. Verantwoordelijke wethouders van een aantal gemeentes en de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland hebben toegezegd de verklaring graag te willen mede ondertekenen. 


Het programma ziet er als volgt uit:
   
Gewoon homo zijn
11 oktober 2009


16.00 uur  Opening door de heer J. Nawijn, burgemeester van Heemskerk.
16.10 uur Enkele cijfers over sport en homoseksualiteit. Gepresenteerd door het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland.
16.15 uur Hoe ontwikkelt homoseksualiteit zich in de sport? Is homosport een goed alternatief? En hoe staat het er voor in de IJmond? Ervaringen tot op heden. Inleiding door Huub ter Haar, gevolgd door stellingen en een discussie met de aanwezigen.
17.00 uur Muzikaal intermezzo met songfestivalnummers.
17.10 uur Poezie / proza.
17.15 uur Wat is de waarde van het songfestival voor homo’s en waarom zijn zo veel homo’s een fan van het songfestival? Wat is de culturele waarde van het songfestival?
Songfestival, sport en homoseksualiteit: de connectie.
Een inleiding door Jacques d’Ancona.
18.00 uur Eten.
18.30 uur Optreden door the Alley Girls.
19.00 uur  Wat kan de sport leren van het songfestival? En andersom. Slotbijdrage van Sportservice Noord- Holland. Ondertekening van een sportmanifest voor de IJmond.
19.20 uur Poezie / proza.
19.30 uur Afsluiting met songfestivalmuziek.


Expositie over homo sport en homo’s in de sport, gebaseerd op het boek
“Gelijkspel” van Huub ter Haar.


Dagvoorzitter: Hein Jansen
Lokatie: café de Nozem en de Non A.Verherentstraat 1 in Heemskerk


 

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download