Supermarkt past sollicitatieformulieren aan

Enige tijd geleden kreeg het Bureau Discriminatiezaken een klacht binnen van een vrouw die bij een grote supermarkt had gesolliciteerd. Ze moest daarvoor een sollicitatieformulier invullen.

Eén van de vragen op het formulier was waar zijzelf en waar haar ouders geboren waren. Ze vond deze vraag volkomen irrelevant en vroeg het BD of dit een vorm van ongelijke behandeling was. Niet duidelijk was of het antwoord op de vraag invloed zou hebben op haar sollicitatie.


Na enig onderzoek bleek dat de formulieren niet filiaal-gebonden waren; het BD heeft daarom het hoofdkantoor van de supermarktketen aangeschreven met de vraag wat de reden is om te vragen naar het geboorteland van sollicitanten en hun ouders.
De supermarktketen antwoordde dat die vraag er vanwege de wet SAMEN ingekomen was.


Deze wet, eigenlijk was het een soort pilot project van overheidswege, was bedoeld om de arbeidsparticipatie van mensen van allochtone afkomst in kaart te brengen, mede met de achtergrondgedachte dat bedrijven konden aantonen dat ze een diversiteitsbeleid voerden.   


De wet SAMEN is er niet meer, omdat het niet relevant werd geacht de afkomst van werknemers te weten.
De supermarktketen heeft daarom aangegeven de sollicitatieformulieren aan te passen en de vraag naar het geboorteland van het sollicitatieformulier af te halen.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download