Bureau Discriminatiezaken op tournee in bus 1202

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BD) gaat op donderdag 3 december op tournee langs vijf verschillende gemeenten om onder meer de uitkomsten te presenteren van haar kwalitatieve onderzoek ´Op gelijke voet´.

In dit onderzoek staan de ervaringen van 18 mensen met een lichamelijke beperking op de arbeidsmarkt centraal. Zij geven hun visie op (toegang tot) werk, op werkgevers en collega´s, op wel of niet beperkt zijn en op ´anders´ behandeld worden.
Maria is een van de deelnemers aan het onderzoek. Zij is doof en zij verwoordt het als volgt:


Het heeft te maken met beeldvorming. In die zin dat als werkgevers nog geen gezicht hebben bij die persoon, hem of haar als een probleem zien. Zo heb ik dat een beetje ervaren. Niet een heel groot probleem, maar wel in vergelijking met een andere sollicitant die wellicht hetzelfde cv heeft.
Je moet een manier vinden om uit te leggen dat iemand geen probleem is. Mijn ervaring is ook dat je helder moet zijn over wat je van een ander verwacht.


Daarnaast zal het BD tijdens de vijf informatieve bijeenkomsten werkgevers voorlichten over de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz). De bekendheid van deze Wet is veelal slecht. Daarnaast willen we als BD werkgevers er op attent maken dat er (financiële) voordelen zitten aan het in dienst nemen van iemand met een lichamelijke beperking.


500 werkgevers en 10 gemeenten
Voor deze bijeenkomsten hebben wij circa 500 middelgrote en grote bedrijven en/of organisaties uitgenodigd die gevestigd zijn in Kennemerland. Ook hopen wij leden van het College en/of het hoofd P&O van gemeenten te mogen ontvangen. Gemeentelijke organisaties zijn tenslotte ook werkgevers. De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk.


Waarom 3 december?
In 1992 hebben de Verenigde Naties 3 december uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Gehandicapten. Bureau Discriminatiezaken Kennemerland wil op deze dag aandacht vragen voor de positie van mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte op de arbeidsmarkt.


Op tournee
De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op bus 1202 (www.bus1202.nl) die deze dag zal rondrijden in Kennemerland.
Wij vinden het belangrijk om ons gezicht te laten zien in de verschillende gemeenten van Kennemerland. Bus 1202 biedt ons de gelegenheid om bij middelgrote en grote werkgevers en gemeenten, in de buurt langs te komen. Bus 1202 wordt ingezet om mensen te laten zien en ervaren hoe een inclusieve samenleving eruit kan zien.


Standplaatsen bus 1202 op 3 december:
09.30 uur  Hoofddorp: Burgemeester van Stamplein (voor de Dirk van de Broek)
11.30 uur  Heemstede: Sportparklaan 16 (op parkeerplek bij Sportplaza Groenendaal)
13.30 uur  Haarlem: parkeerplaats Californiëplein (bij winkelcentrum Schalkwijk)
15.30 uur Velserbroek: parkeerplaats winkelcentrum Vestingplein
17.30 uur  Heemskerk: hoek Kerkplein/Zaalberglaan


Het programma in de bus duurt circa een half uur en er is gelegenheid tot napraten.


Speciale editie of uitgebreide rapport bestellen?
De uitkomsten van het onderzoek zijn alvast samengevat in een ´speciale editie´ (een themakrant van 4 pagina´s) en eind december wordt het volledige rapport ´Op gelijke voet´ gepubliceerd. 
De publicaties zijn te bestellen bij Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, telefonisch 023 5315842 of per email mvh@bdkennemerland.nl


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjolein van Haaften 023- 5315842.


 

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download