Handicap, chronische ziekte

Onderzoek Op gelijke voet

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BD) is donderdag 3 december op tournee geweest in een grote touringcar (bus1202.nl) langs vijf verschillende gemeenten om aandacht te vragen voor de positie van mensen met een lichamelijke beperking en om de uitkomsten te presenteren van haar kwalitatieve onderzoek ´Op gelijke voet´.

In dit onderzoek staan de ervaringen van 18 mensen met een lichamelijke beperking op de arbeidsmarkt centraal.

Daarnaast hebben we tijdens de vijf informatieve bijeenkomsten belangstellenden voorgelicht over de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) en hebben we werkgevers er op attent willen maken dat er (financiële) voordelen zitten aan het in dienst nemen van iemand met een lichamelijke beperking.

500 werkgevers en 10 gemeenten
Voor deze bijeenkomsten hebben wij circa 500 middelgrote en grote bedrijven uitgenodigd die gevestigd zijn in Kennemerland. Maar we hebben er slechts enkelen mogen ontvangen. Ontzettend jammer, zegt Marjolein van Haaften, onderzoeker van het BD. Het onderwerp staat niet zo hoog op de agenda van de gemiddelde werkgever, dat wisten we wel. En ze kennen ons waarschijnlijk niet goed genoeg om hier tijd voor vrij te maken. Maar het BD denkt er nu over na om in 2010 werkgevers in hun eigen omgeving op te zoeken bijvoorbeeld tijdens bedrijvencontactdagen of netwerkborrels.

Het BD heeft overigens wel aardig wat raadsleden, enkele wethouders, belangenorganisaties en ambtenaren verwelkomd. Het leidde soms tot aardige discussies en raadsleden wilden vooral weten wat zij met betrekking tot dit onderwerp kunnen doen.

Waarom 3 december?
In 1992 hebben de Verenigde Naties 3 december uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Gehandicapten. Bureau Discriminatiezaken Kennemerland wil op deze dag aandacht vragen voor de positie van mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte op de arbeidsmarkt.

Bus 1202 en VCP
Bus 1202 is een initiatief van Programma VCP (versterking clientenpositie). De bus wordt ingezet om mensen te laten zien en ervaren hoe een inclusieve samenleving eruit kan zien. Het is een mobiele presentatie- en expositieruimte. De samenwerking met VCP was bijzonder prettig en leerzaam en zal zeker de komende jaren worden geïntensiveerd.

Speciale editie of uitgebreide rapport bestellen?
De uitkomsten van het onderzoek zijn alvast samengevat in een ´speciale editie´ (een themakrant van 4 pagina´s, zie bijlage) en eind december wordt het volledige rapport ´Op gelijke voet´ gepubliceerd.
De publicaties zijn te bestellen bij Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, telefonisch 023 5315842 of per email mvh@bdkennemerland.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjolein van Haaften 023- 5315842.