Onderwijs

Oranje Fonds steunt project Discriminatie niet normaal

Meer respect van jongeren voor mensen die ‘anders zijn’. Dat is het doel van de Respect Estafette. Voor de derde keer voeren wij dit project uit op een middelbare school in Kennemerland. Naast de provincie Noord-Holland draagt nu ook het Oranje Fonds zijn financiële steentje bij voor het project ‘Discriminatie is niet normaal’.

Sinds 2007 organiseert PRIMO nh samen met bureaus discriminatiezaken (BD) en scholen in het voortgezet onderwijs de Respect Estafette. Bureau Discriminatiezaken Kennemerland heeft het project uitgevoerd op het Hoofdvaart College in Hoofddorp en tweemaal op het Vellesan College in IJmuiden. Alle keren een groot succes. Doel van de Respect Estafette is het vergroten van het respect van jongeren voor anderen die vanwege afkomst, religie/levensovertuiging, sekse, seksuele gerichtheid, handicap, leeftijd of anderszins afwijken van de voor hen vertrouwde normen.

Naast de provincie Noord-Holland, die € 60.000 beschikbaar stelt, heeft ook het Oranje Fonds een flink bedrag, te weten € 15.600, gegeven voor het project ‘Discriminatie is niet normaal’. Een project dat we op verschillende Noord-Hollandse scholen uitvoeren in samenwerking met andere bureaus discriminatiezaken en PRIMO nh.

Aanleiding voor de Respect Estafette vormde onder andere het in 2006 verschenen rapport de staat van het Onderwijs 2004-2005 (Inspectie van het onderwijs, 2006), waarin staat dat allochtone jongeren in het voortgezet onderwijs homoseksualiteit als een taboe zien en dat de acceptatie van homoseksualiteit afneemt’ (p. 99). Daarnaast blijkt ook uit andere onderzoeken dat racisme, maar ook islamfobie toenemen.

Het doel van ‘Discriminatie is niet normaal’ is om in het schooljaar 2009-2010 in vier regio’s in Noord-Holland 200 tot 240 leerlingen in het VO verder te brengen op het gebied van respect. Daarbij gaat het specifiek om respect tegenover mensen die het risico op discriminatie lopen.
Het project wil zowel het bewustzijn en de bespreekbaarheid van discriminatie onder leerlingen van het VO vergroten, als met de leerlingen kijken wat je tegen discriminatie kan doen.

De doelstellingen van het project Discriminatie is niet normaal worden bereikt door uitvoering van de best practice Respect Estafette (zie www.respectestafette.nl). Deze methode bestaat sinds 2007 en wordt door de docenten van de deelnemende scholen als effectief beoordeeld.

De Respect Estafette laat leerlingen in het VO een briefwisseling aangaan met Pen Friends die tot de relaties van de ADV’s behoren en onder de genoemde categorieën vallen. De briefwisseling is onderwerp van gesprek tussen de leerlingen, bij hen thuis, en in de klas. Een tweede middel is het maken van een klassenfilmpje over respect. Zowel brieven als filmpjes maken kans op een prijs, die door een provinciale jury wordt toegekend.