Horeca

Discriminatie in uitgaansleven is te voorkómen

Discriminatie-aan-de-deur bij uitgaansgelegenheden komt regelmatig voor. Zo blijkt ook uit enkele recente oordelen van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Juist omdat willekeur op de loer ligt, is het van belang een niet-discriminerend deurbeleid te hanteren. Dat beleid moet duidelijk zijn voor alle gasten en systematisch worden toegepast.

Enige tijd geleden legde het BD Kennemerland een zaak aan de CGB voor met de vraag om een oordeel. Het ging om een strandtent in Bloemendaal die voor feesten en evenementen een aantal huisregels hanteerde, waaronder ‘heren verplicht met dames’. Het BD was van mening dat hier direct onderscheid gemaakt werd op grond van geslacht en indirect onderscheid op grond van seksuele gerichtheid. De CGB gaf het BD hierin gelijk en oordeelde dat de strandtent die de genoemde  huisregel hanteert, handelt in strijd met de wet. Mannen kunnen hierdoor nooit alleen op stap en ook homoseksuele mannen kunnen niet met hun partner een feest bezoeken (oordeel 2010-19).


Een disco niet inkomen omdat je Marokkaan bent. Meiden gratis entree, terwijl jongens moeten betalen. Berichten over dergelijke discriminatie-aan-de-deur zijn bijna wekelijks uit de media te vernemen. Geregeld krijgt de CGB dit soort zaken voorgelegd, onder meer van Anti Discriminatie Bureaus. Toetsing aan de Algemene wet gelijke behandeling leverde recent de volgende voorbeelden op:


– Een man met een donkere huidskleur kwam een studentendancing in Nijmegen niet in. Bij een steekproefsgewijze controle op collegekaarten werd hij eruit gepikt; al zijn blanke vrienden werden niet gecontroleerd. De dancing handelde in strijd met de wet doordat bij het hanteren van steekproeven ruimte is voor willekeur. (oordelen 2010-15 en 2010-16)


– Bij een discotheek in Amsterdam werd geen verboden onderscheid op grond van afkomst geconstateerd bij de weigering aan de deur van enkele mannen. Wél was er sprake van discriminatie doordat vrouwen wel binnen werden gelaten als zij zich zonder gezelschap aan de deur melden, en indien zij vergezeld waren van een man niet. Ook deed deze uitgaansgelegenheid geen zorgvuldig onderzoek bij klachten over discriminatie. (oordeel 2010-17)


Bij dergelijke zaken gaat het veelal om onderscheid op grond van afkomst en geslacht, hoewel er soms ook op andere gronden wordt gediscrimineerd. Horeca-ondernemers zeggen dat als zij onderscheid maken dat vaak is om een evenwichtige mix aan bezoekers te krijgen. Deze begrijpelijke wens mag echter niet botsen met de gelijkebehandelingswetgeving door mensen te weigeren omdat ze bijvoorbeeld man, Marokkaan of homo zijn.


Het volledige oordeel 2010-19 is hieronder te downloaden. De overige genoemde oordelen zijn na te lezen op www.cgb.nl.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Horeca
Regio’s
Tags
Download