Publicatie verschenen Discriminatie = te meten

Uit een gezamenlijke onderzoeksopdracht van de vijf Anti Discriminatie Bureau’s (ADB’s) in Noord-Holland, die elk in een politieregio werkzaam zijn, is de publicatie ´Discriminatie = te meten´ verschenen.

Het gespecialiseerde bureau Ateno onderzocht de klachtencijfers die bij de vijf bureau’s in 2008 zijn binnengekomen. Zelf maken de ADB’s jaarlijks een uitgebreid overzicht met een analyse, maar Ateno heeft een diepgaander analyse gemaakt en vergelijkingen tussen de verschillende regio’s getrokken. Verschillende gegevensbronnen zijn gebruikt.


Een aantal opvallende conclusies uit het onderzoek zijn de volgende.


• In de samenleving wordt discriminatie op grond van leeftijd het vaakst gevoeld, gevolgd door discriminatie naar geslacht, maar bij de ADB’s en de politie gaan de meeste klachten over discriminatie op grond van ras, herkomst of huidskleur.
• Discriminatie komt het meest voor op de arbeidsmarkt. Het gaat niet alleen om uitsluiting bij werving en selectie, maar ook om de werkvloer. Een goede tweede qua maatschappelijk terrein waarop discriminatie plaatsvindt, is de buurt, bijvoorbeeld burenconflicten met discriminatoire aspecten.
• Het profiel van de melders verschilt niet veel tussen de verschillende regio’s. Circa de helft is van Nederlandse afkomst; ruim tweederde deel woont in een van de centrumgemeenten van de regio.
• In weinig gevallen wordt na melding bij een ADB aangifte gedaan bij de politie. Bij de meeste meldingen geeft het ADB advies en/of informatie of wordt er bemiddeld tussen betrokken partijen.  


Uit de analyse blijkt opnieuw dat het aantal meldingen bij ADB’s en politie (1%) flink achterblijft bij gevoelde en ervaren discriminatie door burgers (12%).


Weliswaar gaat het boekje over de cijfers uit 2008, maar wij menen dat er geen grote verschillen zijn ten opzichte van andere jaren. Het geeft daarom een goed beeld van en inzicht in voorkomende discriminatie, althans van incidenten die gemeld zijn.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download