Reactie op Forza! Haarlem

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen schrijft het Haarlems Dagblad wekelijks een paginagroot artikel over een onderwerp dat een rol speelt in de stad en waarover de meeste politieke partijen een standpunt hebben ingenomen.

Zo stond in het Haarlems Dagblad van 30 januari jl. een stuk over het onderwerp integratie, gespecificeerd naar de situatie in Haarlem-Oost. Naast een aantal artikelen stonden korte stukjes met daarin de standpunten inzake integratie van de verschillende Haarlemse politieke partijen. Bij Forza! Haarlem stond onder meer dat deze partij vindt dat “de subsidie aan het Anti Discriminatie Bureau stopgezet kan worden”. Op de website met het volledige programma zag ik dat Forza! Haarlem vindt dat het Bureau Discriminatiezaken nauwelijks zichtbaar is en niet doet wat het zou moeten doen. De partij zegt ook dat ze de meerwaarde van het bureau niet ziet, mede omdat discriminatie strafrechtelijk te vervolgen is.


Het Bureau Discriminatiezaken (BD) is het niet eens met de standpunten van Forza! Haarlem inzake integratie en met name inzake het BD.
In de gemeente Haarlemmermeer, ook deel uitmakend van het werkgebied van het BD, doet ook een Forza! partij mee. Hun partijprogramma is vrijwel identiek aan dat van de Haarlemse afdeling.
Ik heb aan de lijsttrekkers van de beide Forza! partijen een mail gestuurd met een uitnodiging om op het BD kantoor langs te komen zodat wij kunnen laten zien en kunnen vertellen wat we doen. Ik heb daar bij gevraagd wat zij vinden dat wij moeten doen.


In die mail heb ik al een aantal punten gezet die aangeven waarom ik het niet eens ben met het standpunt van Forza!
Het gaat om de volgende punten:
• wij zijn een ‘breed’ bureau. Dit wil zeggen dat we naar alle gronden van discriminatie kijken, bijvoorbeeld ook leeftijd, handicap en politieke overtuiging.
• discriminatie is strafbaar volgens het Wetboek van Strafrecht, maar er zijn maar bijzonder weinig zaken die voor de rechter komen. Bemiddeling en het geven van informatie en/of advies lost voor veel mensen die met discriminatie (denken te) worden geconfronteerd, al veel op. Het BD neemt die rol op zich.
• het BD geeft vaak voorlichting, onder meer op scholen, en hecht veel waarde aan haar preventieve werkzaamheden.  
• sinds juli 2009 is wetgeving van kracht waarin gemeentes verplicht zijn haar burgers toegang te bieden tot een onafhankelijk antidiscriminatie bureau. In de politieregio Kennemerland hebben alle gemeentes ervoor gekozen om zich aan te sluiten bij het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland om aan die verplichting te kunnen voldoen.


Ik vind het jammer dat het zo in de krant is verschenen en ik vind het kwalijk dat een partij zo specifiek een instelling noemt waarvan ze vindt dat die overbodig is, zonder beter geïnformeerd te zijn over wat die instelling doet en wat wettelijke verplichtingen van een gemeente zijn. 
Frederique Janss
Directeur BD

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download