Wetgeving

Nieuwe wetgeving 2009

Het jaar 2009 stond voor een groot deel in het teken van nieuwe wetgeving over gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, van de discriminatiegrond handicap en van de uitingen van Geert Wilders en de polarisatie die hij oproept.

De ‘wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen’ is in juli 2009 van kracht geworden.  Deze wet verplicht gemeentes om haar burgers toegang te bieden tot een antidiscriminatievoorziening. De voorziening is verplicht om twee kerntaken uit te voeren: klachtbehandeling en registratie.

10 gemeenten

Alle tien gemeentes in de regio Kennemerland hebben er voor gekozen om aansluiting te zoeken bij het bestaande bureau in de regio, het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BD). De rijksoverheid heeft per januari 2009 aan alle gemeentes financiële middelen beschikbaar gesteld om de taken op het gebied van discriminatiebestrijding uit te kunnen voeren. Helaas is de zo belangrijke taak voorlichting niet in de wet opgenomen en zijn niet alle gemeentes bereid eigen middelen ter beschikking te stellen om die taak wel af te nemen van het BD.

 

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Wetgeving
Regio’s
Tags

Download