Forse stijging discriminatieklachten in Nederland

Het aantal klachten over discriminatie in Nederland is vorig jaar aanzienlijk toegenomen ten opzichte van 2008. De Anti Discriminatie Bureaus en meldpunten registreerden in 2009 5931 klachten, 1123 meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de Kerncijfers 2009, het landelijk overzicht van discriminatieklachten dat de landelijke vereniging van Anti Discriminatie Bureaus, Art.1, op 8 juli heeft gepubliceerd. De stijging is grotendeels het gevolg van de publiekscampagne in 2009 van het ministerie van Binnenlandse Zaken in samenwerking met Art.1 om het melden van discriminatie te bevorderen.

Aard van de klachten
Met name het aantal klachten over discriminatie wegens seksuele gerichtheid (van 236 naar 337), handicap of chronische ziekte (van 263 naar 494) en ‘overige (niet-wettelijke) gronden’ (van 280 naar 604) steeg flink. Niet-wettelijke gronden zijn bijvoorbeeld uiterlijk (haardracht, tatoeages etc.) en sociale positie. Net als in voorgaande jaren kwamen in 2009 de meeste klachten binnen over discriminatie op grond van ras (2361) en leeftijd (797).
De gemelde discriminatie betrof in de meeste gevallen een omstreden behandeling (zoals uitsluiting van een dienst of afwijzing voor een baan) of vijandige bejegening. Vaak gingen de klachten over discriminatie op de arbeidsmarkt (2012), met name bij werving en selectie (914). Ook over de buurt of wijk (602), collectieve voorzieningen (600) en commerciële dienstverlening (562) kwamen relatief veel klachten binnen. Bij discriminatie in de buurt of wijk gaat het bijvoorbeeld om burenruzies. Bij collectieve voorzieningen en commerciële dienstverlening gaat het om discriminatie door instanties en bedrijven.


Topje van de ijsberg
Hoewel er meer discriminatie is gemeld dan in 2008, is het aantal van 5931 klachten nog maar het topje van de ijsberg. Lang niet iedereen die geconfronteerd wordt met discriminatie dient een klacht in bij een Anti Discriminatie Bureau. Mensen willen bijvoorbeeld hun negatieve ervaring het liefst meteen vergeten, hebben het idee dat melden niet helpt of zijn niet op de hoogte van de meldingsmogelijkheden.
Om de meldingsbereidheid te vergroten, voerde het ministerie van Binnenlandse Zaken medio 2009 een landelijke campagne met de slogan ‘Moet jij jezelf thuislaten als je naar buiten gaat?’ Hierbij werkte het ministerie samen met Art.1. Via onder meer tv-spots en abri’s werd gewezen op de mogelijkheid om discriminatie te melden bij een Anti Discriminatie Bureau in de buurt via www.discriminatie.nl of de meldlijn 0900 – 2 354 354. Deze campagne wordt dit jaar van 23 augustus t/m 24 september herhaald.


Kennemerland
Hoewel de stijging van de cijfers ten opzichte van 2008 in Kennemerland niet zo opvallend is, zijn de overige trends wel min of meer gelijk. In Kennemerland is in 2009 een totaal van 204 klachten binnengekomen. Het grootste deel (112) betrof de discriminatiegrond ras / herkomst. De grond leeftijd volgt daarna. Door de extra aandacht die het Bureau Discriminatiezaken besteedt aan handicap en chronische ziekte, is het aantal klachten dat over die grond is binnengekomen, gestegen ten opzichte van 2008.


Meer informatie
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland. Hieronder kunt u de samenvatting van Kerncijfers 2009 [pdf] downloaden.
De Kerncijfers van voorgaande jaren zijn te vinden op www.art1.nl/kerncijfers.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download