Herstart campagne voor melden discriminatie

Van 23 augustus tot en met 26 september 2010 voert het ministerie van Binnenlandse Zaken een landelijke campagne om het melden van discriminatie te bevorderen. Doel is een toename met 50% van het aantal klachten bij de Anti Discriminatie Bureaus (ADB’s).

De campagne wijst mensen op de mogelijkheden om discriminatie te melden: langsgaan bij een Anti Discriminatie Bureau, bellen naar de meldlijn 0900 – 2354354 of het klachtenformulier invullen op www.discriminatie.nl. Nieuw dit jaar zijn filmpjes op www.discriminatie.nl waarin mensen vertellen hoe het is om discriminatie te melden bij een ADB. Daarnaast verschijnt dagblad Metro op 6 september met een uitgebreide special over discriminatie. Ook dit jaar heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken nauw samengewerkt in het vormgeven van de campagne met de landelijke vereniging Art.1 en de Anti Discriminatie Bureaus.


De campagne in Kennemerland
Ook in Kennemerland is de campagne in volle gang. Het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland is er voor iedereen. Het bureau zet zich in voor een gelijke behandeling van iedereen en voorkomt en bestrijdt discriminatie. Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet ligt aan de basis van deze doelstelling.


Melden helpt
Vanaf 2009 zijn alle gemeenten in Nederland wettelijk verplicht hun burgers toegang te bieden tot een ADB. Een dergelijk bureau ondersteunt mensen die discriminatie hebben ervaren en registreert de klachten. Deze registratie helpt om inzicht te krijgen in de problematiek en doelgericht beleid te ontwikkelen tegen discriminatie, zoals voorlichting en nader onderzoek.


Uit onderzoek blijkt echter dat discriminatie vaak niet wordt gemeld. Mensen willen bijvoorbeeld hun negatieve ervaring het liefst meteen vergeten, hebben het idee dat melden niet helpt of zijn niet op de hoogte van de meldingsmogelijkheden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken besloot daarom in 2009 tot het voeren van een campagne om het melden te stimuleren. Deze campagne wordt nu herhaald.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download