Handicap, chronische ziekte

Basisonderwijs en voorlichting over handicap in Kennemerland

In 2010/2011 besteedt Bureau Discriminatiezaken Kennemerland extra aandacht aan de discriminatiegrond handicap en chronische ziekte. Zo deden we onderzoek naar handicap en arbeid in de regio Kennemerland. In deze flyer vindt u activiteiten in de regio mbt handicap die voor u als docent of voor uw basisschool interessant kunnen zijn.

– Gastsprekers carrousel in 3 lessen: spastisch, doof, blind …
In elke les is een ‘ervaringsdeskundige gastspreker’ die vertelt over zijn of haar beperking/handicap. Alles mogen de kinderen vragen en we hebben ervaringsspelletjes. Een enkele gastles (€ 50) is ook mogelijk.
Duur: 3 x 1,5 uur. Groep 7 en 8. Kosten: € 150. Info: www.bdkennemerland.nl


– (S)cool on wheels: rolstoelrijden met de klas
Twee gastdocenten leggen uit hoe ze gehandicapt zijn geraakt. Vervolgens gaan de leerlingen zelf ervaring opdoen in een rolstoel of met blinddoek. Doel: ervaren en een positieve beeldvorming creëren.
Duur: 3 uur. Groep 7 en 8. Kosten: geen. Info: www.sportservicenoordholland.nl


– Gastsprekers Haarlemmermeer: leven met een beperking
Twee vrijwilligers vertellen over hun handicap en wat dat met hen doet. Daarna ervaren de leerlingen hoe het is een handicap te hebben door rolstoel te rijden, blind of doof te zijn.
Duur: 3 uur. Groep7/8. Kosten: geen. Info: www.gehandicaptenhaarlemmermeer.nl


– Een ‘blinde’ ervaring met de klas in Velsen Noord
De ervaringstocht “in het donker gezien” is een spannend avontuur voor de zintuigen. Na afloop vinden kinderen blinden minder zielig en minder ‘eng’. Ook leren ze hun naam in braille en spelen ze voelbingo.
Duur: 3 uur. Groep 6 t/m 8. Kosten: € 4 pp. Info: www.inhetdonkergezien.nl


– Teamvoorlichting of individuele ondersteuning
Hoe ga je om met kinderen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een niet-aangeboren hersenletsel of autisme. Deze voorlichting wordt individueel of aan het team gegeven.
Info: www.meenwh.nl


– Voor kinderen met een beperking
Voor kinderen met een beperking zijn er weerbaarheidtrainingen, de cursus ‘wennen in de brugklas’, ook voor ouders en broertjes en zusjes zijn er cursussen over bijvoorbeeld autisme.
Info: www.meenwh.nl