Gewoon homo zijn (en religie)

Voor het 3e achtereenvolgende jaar is in de IJmond de manifestatie ‘gewoon homo zijn’ georganiseerd door een aantal betrokken burgers uit Heemskerk en het Bureau Discriminatiezaken.

Op 16 oktober vond de manifestatie plaats met het doel om de sociale acceptatie van homoseksualiteit te bevorderen.
In 2008 verscheen de nota “Gewoon homo zijn”, geschreven in opdracht van toenmalig minister Plasterk waarin hij onder meer een jaarlijkse ‘coming out dag’ propageerde. Enkele burgers uit Heemskerk en omgeving nam het initiatief om hier gehoor aan te geven en vroeg daarbij ook de inzet van het Bureau Discriminatiezaken. Graag gingen we hier op in, omdat aandacht voor de soms kwetsbare positie van homoseksuele mannen en vrouwen nodig is en acceptatie van homoseksualiteit ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. 


Dit jaar organiseerden we voor de derde maal deze manifestatie en we wilden deze net zo succesvol als de voorgaande edities laten zijn. De opbouw is hetzelfde: een combinatie van sprekers met muziek en ander vertier.
We hebben dit jaar voor het thema homoseksualiteit en religie gekozen. In veel religies is homoseksualiteit een taboe en iets wat niet geoorloofd is.
Er is een botsing van grondrechten: we hebben de vrijheid van godsdienst en het gelijkheidsbeginsel. Die twee rechten wringen soms. Hoe gaan we daar in het algemeen mee om en hoe kunnen wij in de IJmond een bijdrage leveren om binnen geloofsgemeenschappen acceptatie te bevorderen zodat de twee genoemde grondrechten in de praktijk niet meer botsen?


In grand café “de Nozem en de Non” in Heemskerk opende burgemeester Nawijn van Heemskerk de bijeenkomst. Vervolgens werden inleidingen over het onderwerp gehouden; door het Bureau Discriminatiezaken over juridische nuances en over resultaten die uit haar onderzoek Pink Panel bleken, door Ahmed Marcouch, Tweede Kamerlid voor de PvdA en voorheen stadsdeelraad voorzitter in Amsterdam en in die functie op de bres springend voor homorechten en door Marco Derks, theoloog en projectcoördinator homo-emancipatie in christelijke kringen.
Daarna volgde een debat tussen vertegenwoordigers van verschillende religies onder leiding van Henk Krol, hoofdredacteur van de Gaykrant, die er voor zorgde dat het een open en tolerant debat werd. Vooroordelen over de strengheid van de kerk blijken in de praktijk van tafel te kunnen. Waarschijnlijk echter zal dit mede afhangen van personen die een rol spelen in die geloofsgemeenschappen. 


Daarnaast traden twee koren op, een Fries homomannenkoor en een swingend en sprankelend gospelkoor, en kon er gegeten worden

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download