Handicap, chronische ziekte

Voortgezet onderwijs en voorlichting over handicap in Kennemerland

In 2010/2011 besteedt Bureau Discriminatiezaken Kennemerland extra aandacht aan de discriminatiegrond handicap en chronische ziekte. Zo deden we onderzoek naar handicap en arbeid in de regio Kennemerland. In deze flyer vindt u activiteiten in de regio mbt handicap die voor u als docent of voor uw middelbare school interessant kunnen zijn.

– Gastsprekers carrousel in 3 lessen: spastisch, doof, blind …
In elke les is een ‘ervaringsdeskundige gastspreker’ die vertelt over zijn of haar beperking/handicap. Wat zijn de vooroordelen, hoe komen de leerlingen eraan en kloppen ze? De leerlingen kunnen alles vragen. Een enkele gastles (€ 50) is ook mogelijk.
3 x 90 minuten. Alle leeftijden / niveaus. Kosten: € 150.
Info: www.bdkennemerland.nl


– (S)cool on wheels: rolstoelrijden met de klas
Twee gastdocenten leggen uit hoe ze gehandicapt zijn geraakt. Vervolgens gaan de leerlingen zelf ervaring opdoen in een rolstoel of met blinddoek. Doel: ervaren en een positieve beeldvorming creëren.
3 uur. Onderbouw. Kosten: geen.
Info: www.sportservicenoordholland.nl


– Gastsprekers Haarlemmermeer: leven met een beperking
In de lessen biologie/verzorging, maatschappijleer of tijdens de mentorlessen vertellen twee vrijwilligers over hun handicap en wat dat met hen doet. Leerlingen kunnen ze het hemd van het lijf vragen.
90 minuten. Alle leeftijden / niveaus. Kosten: geen.
Info: www.gehandicaptenhaarlemmermeer.nl


– Een ‘blinde’ ervaring met de klas in Velsen Noord
De ervaringstocht “in het donker gezien” is een spannend avontuur voor de zintuigen. Na afloop vinden leerlingen blinden minder zielig en minder ‘eng’. Ook leren ze hun naam in braille en spelen ze voelbingo. Passend in biologie, communicatie, lo en passend in zorg en welzijn, SPW, hulpverlening, bouwkunde, architectuur, kunst en cultuur.
3 uur. Alle leeftijden / niveaus. Kosten: € 4 pp.
Info: www.inhetdonkergezien.nl


– Teamvoorlichting of individuele ondersteuning
Hoe ga je om met leerlingen met een lichamelijke of zintuiglijke beperking, een niet-aangeboren hersenletsel of autisme. Deze voorlichting wordt individueel of aan het team gegeven.
Info: www.meenwh.nl