Handicap, chronische ziekte

2010-2011: focus op grond handicap en chronische ziekte

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BD) focust zich elk jaar extra op één discriminatiegrond. Dit jaar is dat de grond handicap en chronische ziekte. Uiteraard blijven alle gronden aandacht krijgen, geen enkele grond wordt uitgesloten.

De redenen dat Bureau Discriminatiezaken kiest voor deze thematische aanpak is verdieping, zowel intern als extern vergroot. Ook intensiveren we zo netwerken en organisaties die met die discriminatiegrond van doen hebben. Ook genereert extra aandacht voor een specifieke grond meer meldingen. Door onze ficus wordt ook de kennis over (on)gelijke behandeling – en hoe die te bestrijden – bij het netwerk vergroot. Het mes snijdt zo aan meer kanten.

Handicap en de arbeidsmarkt
In 2009 heeft Bureau Discriminatiezaken onderzoek gedaan naar mensen met een fysieke beperking op de arbeidsmarkt in Kennemerland. De resultaten zijn begin 2010 verschenen in een rapport, ‘op gelijke voet’. Het rapport is hieronder te downloaden. Enkele conclusies uit het rapport:
• zowel mensen met een beperking zelf als werkgevers kennen hun rechten en plichten nauwelijks
• de positie van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt is moeilijk, omdat zij vaak met ongelijke behandeling en onheuse bejegening te maken krijgen.

Dit onderzoek was voor Bureau Discriminatiezaken aanleiding om contacten te leggen met werkgevers. Doel is bewustwording van de mogelijkheden van mensen met een beperking en van de plichten die onder meer in de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap en chronische ziekte zijn vastgelegd. Ook het belang van diversiteit in personeelsbeleid wordt onderstreept.  Het BD adviseert werkgevers en is een vraagbaak voor hen waar het om wetgeving gaat en wanneer concrete incidenten inzake ongelijke behandeling zich voordoen.

Ook in voorlichting en projecten wordt de discriminatiegrond handicap en chronische ziekte belicht. Zo kunnen bezoekers op verschillende festivals ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten. Door te vertellen, te laten zien en te laten ervaren dat mensen met een beperking gelijkwaardig aan de samenleving moeten en willen deelnemen, maakt het Bureau Discriminatiezaken mensen bewust van mogelijke ongelijke behandeling en bejegening. Bewustwording levert ook weer klachten op, waarmee het BD patronen van discriminatie kan bestrijden en in de toekomst kan voorkomen.

Uit de praktijk
Enkele voorbeelden van wat bereikt kan worden na het doen van melding:
Iemand in een rolstoel kon een bepaalde winkel niet in omdat de gangpaden te smal waren. De winkel heeft verbouwplannen aangepast en verbreding van de gangpaden daarin meegenomen.

Een blind iemand kwam met zijn blindegeleidehond in een restaurant. De hond werd geweigerd, maar blindegeleidehonden zijn altijd welkom, omdat ze een specifieke en begeleidende functie hebben. Op de avond zelf was de man niet geholpen, maar voor de toekomst kon hij met zijn hond in het restaurant terecht.

Een nauwe samenwerking is opgezet met MEE Noord-West Holland, VCP (Versterking Clienten Positie) en NCTT, (Nederlands Centrum voor Totale Toegankelijkheid), drie organisaties die zich inzetten voor de belangen van mensen met een beperking. De samenwerking richt zich op wederzijdse kennisvergroting, organisatie van projecten over bewustwording en in brede kring aandacht geven aan gelijke behandeling; uiteindelijk streven we allemaal naar een inclusieve samenleving, waarin niemand uitgesloten wordt.