Kadernota à la carte voor gemeenten

Gemeentes zijn (mede-)verantwoordelijk bij het voorkomen en bestrijden van discriminatie. Die verantwoordelijkheid is onder meer vastgelegd in de vorig jaar van kracht geworden Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen.

Maar hoe zet je verantwoordelijkheid om in praktische maatregelen? Simpel: met de Kadernota à la carte, een door de Noord-Hollandse Anti Discriminatie Bureaus (ADB’s) gepresenteerd overzicht met talloze tips, handreikingen en adviezen.


Discriminatie is een frontale aanval op het in de Grondwet vastgelegde gelijkheidsbeginsel en ondermijnt de sociale samenhang van de maatschappij. Voor het functioneren en beschermen van de samenleving is het noodzakelijk om discriminatie aan te pakken. Deze taak komt mede toe aan gemeentes.
Om hen daarbij te helpen, hebben de vijf Noord-Hollandse ADB’s de nota opgesteld. De publicatie geeft tal van mogelijkheden op maat bij het voorkomen en signaleren van ongelijke behandeling en is in elke gemeente toepasbaar. Van inburgeringcursus tot toegankelijkheid voor rolstoelen, van stages tot diversiteitsbeleid; u kunt het zo gek niet bedenken of het thema in kwestie staat in de Kadernota à la carte.


Er zijn verschillende beleidsterreinen waarop een gemeente actief is, zoals openbare ruimte en verkeer, wonen en wijken en sport en recreatie. Voor elk terrein staat een aantal concrete taken die een gemeente heeft en bij die taken kan een gemeente direct of indirect gelijke behandeling bewerkstelligen.
Per onderdeel staat beschreven wat de taak is, hoe daarop een maatregel van non-discriminatie of het gelijkheidsbeginsel toegepast kan worden, wat er al is aan een goed voorbeeld en wat het ADB kan doen om de gemeente te adviseren of te ondersteunen.


Alle Noord-Hollandse gemeentes krijgen de Kadernota Gemeentelijk Antidiscriminatiebeleid.
De ADB’s zullen er voor zorgen dat de nota onder de aandacht komt van de juiste mensen en dat ze actief aan de slag gaan met een aantal taken. 
In Kennemerland ontvangen de 10 gemeenten de Kadernota via Bureau Discriminatiezaken Kennemerland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frederique Janss.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download